Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

V obdobju 2018 - 2022

Namen

Namen operacije je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so zaposlene in brezposelne osebe, starejše od 45 let, z največ IV. stopnjo izobrazbe. V ciljno skupino niso zajeti študentje, dijaki ali upokojenci.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij:

Urška Kukovič Rajšp,
telefonska številka: 040/602 491,
elektronski naslov: urska.kukovic@kadring.si

Programi

Pridobivanje dodatnih znanj ali kvalifikacij za poklicni in osebni razvoj nudimo na naslednjih področjih.

  • Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
  • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)
  • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (programi priprav).

Več o programih lahko preberete tukaj.

Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

Program računalniške pismenosti je namenjen pridobivanju temeljnega račuanlniškega znanja za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Udeleženci po vključitvi pridobijo javno veljavno potrdilo.

Javno veljavni program RPO je dostopen na spletnem naslovu: RPO

Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)

Zanimivi programi nudijo pridobivanje kompetenc za digitalno komuniciranje v sodobni družbi  in tako pridobimo veščine, s katerimi izboljšamo svojo učinkovitost na delovnem mestu in veščine pomembne za dobro predstavitev na trgu dela. Na Kadringu program v obsegu 20 % prilagajamo potrebam strank in potrebam delodajalcev; tako so nekateri RDO programi namenjeni bolj zaposlenim v proizvodnji in drugi RDO programi bolj administratorjem in komercialistom. Oblikovan je tudi program s posebnim poudarkom na znanju Excela.
Več o programu si lahko preberete tukaj.

Programi za pripravo na NPK

Cilj programov priprav je osvežitev znanja in učna pomoč zaradi pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata za NPK Knjigovodja, NPK Viličarist, NPK Upravljalec strojev, NPK Dietni kuhar, osnovni ECDL, Goethe, RIC in izpita iz slovenščine za tujce na osnovni ravni. Programi trajajo 20 ur, pri čemer se vsebina programa v obsegu največ 5 ur lahko prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev.

V Kadringu izvajamo predvsem programa NPK upravljalec strojev in program usposabljanja s področja HACCP sistema.

Usposabljanje za varno delo po sistemu HACCP

Spoznajte pravne podlage za uveljavljanje zahtev HACCP. Seznanite se s smernicami s področja varnega dela z živili in njihovo uporabo. Spoznajte 7 načel HACCP sistema in njihovo uporabo v praksi ter se usposobite za vodenje dokumentacije in evidenc sistema HACCP – skladno z zakonodajo.
Več informacij:
Urška Kukovič Rajšp,
telefonska številka: 040/602 491,
elektronski naslov: urska.kukovic@kadring.si

Izvajanje programov

Redno spremljajte našo spletno stran, kjer vas bomo sproti obveščali o terminih izvajanja programov.

Realizacija usposabljanj

Termini usposabljanj

Termini:
Prvi termin

Drugi termin

Tretji termin

KJE: Izobraževalni center Impol, Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica
PREGLED MAP: Pregled map kandidatov: četrtek, 31. 1. 2019, ob 14.00, Izobraževalni center Impol, Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica.
PREVERJANJE IN POTRJEVANJE KOMPETENC: Preverjanje in potrjevanje kompetenc: sreda, 5. 2. 2019, ob 15.00, Izobraževalni center Impol, Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica.

LOKACIJA:
Usposabljanja bomo za vas izvajali na dveh lokacijah.
Računalniška učilnica ali predavalnica Kadringa
Kadring, d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica

Izvedba:

Omejeno število mest: Le 15 prostih mest. Prijavite se ZDAJ!

Cena: Usposabljanje je brezplačno!

Rok za prijavo:

Predavateljica: Mateja Hribernik, diplomirana sanitarna inženirka (UN) z dodatnim znanjem s področja poznavanja uvedbe sistema HACCP v proizvodnih procesih in procesih ravnanja z živili, zaposlena v podjetju Kadring, d. o. o., skupina Impol.

Več informacij:

Urška Kukovič Rajšp,
telefonska številka: 040 602 491,
elektronski naslov: urska.kukovic@kadring.si.