Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

V obdobju 2023 - 2029

Namen

Cilj operacije je omogočiti odraslim vključitev v brezplačne izobraževalne programe za razvoj in nadgradnjo njihovih temeljnih kompetenc. Namen projekta je izboljšati temeljne kompetence ter splošno izobraženost odraslih.

Ciljna skupina

Projekt je prednostno namenjen aktivnim odraslim, ki so stari 55 let ali več, odraslim, ki imajo zaključeno največ srednješolsko izobrazbo, odraslim tujcem ter zaprtim osebam v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Več informacij:

Urška Kukovič Rajšp,
telefonska številka: 040/602 491,
elektronski naslov: urska.kukovic@kadring.si

Programi

Pridobivanje dodatnih znanj ali kvalifikacij za poklicni in osebni razvoj smo nudili na naslednjih področjih.

  • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (splošno osnovno računalniško opismenjevanje)
  • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (Word, Excel na osnovni in napredni ravni ter uporaba digitalnih tehnologij)
  • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih:
    • nemščina in angleščina na ravni A1 in A2
    • programi za promocijo zdravja

 

Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle

Program računalniške pismenosti je namenjen pridobivanju temeljnega račuanlniškega znanja za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Udeleženci so po vključitvi pridobili javno veljavno potrdilo (Splošno osnovno računalniško opismenjevanje).

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc

Zanimivi programi nudijo pridobivanje kompetenc za digitalno komuniciranje v sodobni družbi  in tako pridobimo veščine, s katerimi izboljšamo svojo učinkovitost na delovnem mestu in veščine pomembne za dobro predstavitev na trgu dela (Word, Excel na osnovni in napredni ravni ter uporaba digitalnih tehnologij).

Nemščina

Cilj programov usposabljanja za tečaj nemškega jezika na ravneh A1 in A2 je osvežitev znanja in učna pomoč za uspešno opravljanje izpitov na teh ravneh. Programi so namenjeni pridobitvi temeljnih jezikovnih kompetenc, ki omogočajo osnovno sporazumevanje in razumevanje nemškega jezika v vsakdanjih situacijah.

Angleščina

Cilj programov usposabljanja za tečaj nemškega jezika na ravneh A1 in A2 je osvežitev znanja in učna pomoč za uspešno opravljanje izpitov na teh ravneh. Programi so namenjeni pridobitvi temeljnih jezikovnih kompetenc, ki omogočajo osnovno sporazumevanje in razumevanje nemškega jezika v vsakdanjih situacijah.

Programi za promocijo zdravja

Cilj programov za promocijo zdravja je izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja in dobrega počutja udeležencev preko ozaveščanja, izobraževanja in praktičnih dejavnosti. Programi so zasnovani tako, da spodbujajo zdrave življenjske navade, vključno z uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnostjo in duševnim zdravjem.

Več informacij:
Urška Kukovič Rajšp,
telefonska številka: 040/602 491,
elektronski naslov: urska.kukovic@kadring.si