Mentorstvo

Generiranje programa usposabljanj po delovnem mestu

Programi usposabljanja se v aplikaciji HRM 4.0 generirajo z nekaj kliki. Program poimenujemo, po potrebi dodamo opis in dodamo kompetence ter željeno stopnjo obvladovanja.

Ocenjevanje mentoriranca in ukrepi

Mentor lahko v aplikaciji enostavno oceni in poda opisno oceno zaposlenega, prav tako lahko poda določene ukrepe, v primeru da mentoriranec, na določenem področju ne dosega željene stopnje. Mentor izbere mentorstvo za katero je zadolžen in nato polje “Oceni”. Za vsako kompetenco nato določi oceno, katero je mentoriranec dosegel. Določi tudi veljavnost kompetence in kakšna je frekvenca te pridobljene kompetence. Mentor ima tudi možnost, da pod določeno kompetenco dopiše morebitne opombe.

Arhiviranje preizkusov znanj in usposobljenosti

Na programu mentorstva za določeno osebo lahko dodajamo tudi priponke. Med priponke dodamo preizkus znanja in usposobljenosti ter obrazce, s katerimi dokazujemo opravljen mentorski preizkus.

Generiranje potrdil o zaključenem mentorstvu

Priprava potrdila na mentorstvu je opravljena z nekaj kliki. Poiščemo mentorski program v modulu mentorstvo, izberemo ikono tiskalnika in izberemo potrdilo. Na ikoni tiskalnika lahko izberemo tudi druge predloge, ki se pripravijo z HTML in CSS oblikovanjem. Predloge se izpišejo v PDF obliki.