Brezplačni tečaji za odrasle

Za vse, ki si želite izboljšati temeljne kompetence ter splošno izobraženost.

Brezplačni tečaj nemščine TPK 2023-2029

 

Cilj tečaja nemščine je omogočiti odraslim vključitev v brezplačne izobraževalne programe za razvoj in nadgradnjo njihovih temeljnih kompetenc. Namen projekta je izboljšati temeljne kompetence ter splošno izobraženost odraslih.

Komu je tečaj namenjen?

Tečaj je prednostno namenjen osebam, starejšim od 55 let, ki imajo zaključeno največ srednješolsko izobrazbo, odraslim tujcem ter zaprtim osebam v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Potrebna predznanja?

Lahko ste popolni začetnik. Za uspešno sodelovanje, ni potrebno nobeno predznanje nemškega jezika, le dobra volja in želja po učenju.

Brezplačna izobraževanja za odrasle

Ker živimo v času globalizacije in nenehnih mednarodnih interakcij, je znanje nemškega jezika postalo izjemno pomembno. Nemščina je ena najbolj govorjenih jezikov v Evropi, in jezik z bogato kulturno dediščino. Znanje nemškega jezika odpira vrata do številnih priložnosti na področju poslovanja, izobraževanja in kulture.

Izvedbo tečaja v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2023-2029 omogočata in sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Kaj boste s tečajem nemščine ravni A1 pridobili?

  • Razumevanje in uporaba vsakodnevnih fraz in besed.

  • Zmožnost razumevanja preprostih pogovorov in vprašanj

  • Osnovno branje preprostih besedil, kot so kratka sporočila in enostavne knjige.

  • Osnovno pisanje kratkih sporočil in zapiskov.

Kaj boste s tečajem nemščine ravni A2 pridobili?

  • Razširitev besedišča in razumevanje bolj kompleksnih fraz in stavkov.

  • Večja samozavest pri uporabi angleščine v vsakdanjem življenju.

  • Osnovno razumevanje kratkih besedil, kot so oglasi, kratke zgodbe ali osnovne informacije na spletu.

  • Sposobnost pisanja kratkih sporočil, e-pošte ali kratkih zapisov o znanih temah.

Pridružite se brezplačnemu tečaju nemščine, kjer boste spoznali, kako vam lahko znanje nemškega jezika olajša življenje.