Ker živimo v času hitrega tehnološkega napredka, ker nas računalniki, tablice in mobilni telefoni vseskozi spremljajo je danes postalo delo z računalnikom, tablico ali mobilnim telefonom nuja. Kadring ponuja osnovni tečaj Excela, napredni tečaj Excela, brezplačne tečaje računalništva, celoviti Office tečaj, Office 365 tečaj itd. Preverite ponudbo naših računalniških tečajev.

Digitalizacija pomeni sprejeti digitalne tehnologije, s pomočjo katerih bomo spremenili poslovni model podjejta. Cilj digitalizacije je ustvariti vrednost z uporabo novih, naprednih tehnologij z izkoriščanjem dinamike digitalnega omrežja in velikanskega digitalnega pretoka informacij. Z našimi delavnicami boste pridobili znanja o ključnih digitalnih kompetencah za vodje v proizvodnji, poslovni analitiki, o postavljanju KPI ipd.

Vaši zaposleni na usposabljanju pridobijo teoretična in praktična znanja, ki jih potem uporabljajo na delovnem mestu. Vsebino usposabljanja uskladimo z vašimi potrebami in pripravimo program po meri vašega podjetja. Preverite naša usposabljanja in si prihranite skrbi in morebitne stroške delovnih nezgod, poškodb opreme ter globe inšpektorja!

 

Vas vsakodnevne službene obveznosti oddaljujejo? Si želite učinkovitega druženja s sodelavci? Naš teambuilding program ni namenjen samo druženju, temveč poglobljeni analizi timske dinamike in posameznikovega vedenjskega potenciala. Dodana vrednost za podjetje so ideje, ki se ustvarjajo skozi reševanje timskih nalog, ki  zaposlene sproščajo in zabavajo.

 

Kompetence so skupek znanj, veščin, izkušenj in odnosa do dela oz. vedenj, ki pomembno vplivajo na to, kako posameznik opravlja svoje delo. Pri posamezniku jih razvijamo skozi usposabljanja, mentorstvo in druge oblike prenosa znanj. Kadring vam pomaga razvijati 21 ključnih kompetenc zaposlenih s pomočjo priznanih standardov in metod

 

Lean Manufacturing ali Lean Production pomeni proizvodno strateško usmeritev oziroma  proces nenehnega izboljševanja. V Sloveniji uporabljamo izraz VITKA PROIZVODNJA, katere namen je težnja vseh udeležencev k izboljševanju delovnih procesov, optimizaciji opreme, zmanjševanju odpada, čim nižjemu izmetu in izboljševanju kakovosti.

 

Zakonodaja se ves čas dopolnjuje in spreminja. Vi svoj dragocen čas raje namenite poslovanju vašega podjetja, novosti in pravilnost poslovanja pa prepustite nam! Naše strokovnjakinje za vas izvedejo delovnopravne delavnice, ki so vedno dopolnjene s praktičnimi primeri in primeri dobrih praks, s katerimi utrdite svoje znanje na tem področju.

 

S tekočim znanjem tujega jezika posel sklenete hitreje in učinkoviteje. Pri nas vam ponujamo pestro paleto splošnih in specializiranih tečajev tujih jezikov. Tečaje poučujejo priznani predavatelji z večletnimi izkušnjami. Učenje poteka v majhnih skupinah (največ 12 udeležencev), s čimer zagotovimo, da se lahko učitelj vsakemu udeležencu osebno posveti.

Usposabljanje zaposlenih

Konkurenčnost na trgu je danes tesno povezana z usposobljenostjo zaposlenih v podjetju.

Zakaj lahko v nekaterih podjetjih realizirajo 200 ali celo 300 % zastavljenih ciljev? Tovrstna podjetja uvajanje sprememb izpeljejo brez težav. Zakaj?

Usposabljanje zaposlenih je v takih podjetjih neprekinjen in celovit proces.

Zaposleni so največji kapital podjetij, zato je smiselno v ta kapital tudi vlagati. Tako kot se vlaga v razvoj delovne opreme, strojev in naprav, razvoj novih izdelkov itd. se mora vlagati tudi v razvoj zaposlenih.

> 5. 000

Zadovoljnih udeležencev delavnic in usposabljanj v zadnjih treh letih

11

Specializiranih predavateljev

> 100

Praktičnih primerov in nalog

20

Specializiranih predavanj s področja delovnega prava za direktorje in kadrovske strokovnjake

Naši programi vam pri tem pomagajo:

  • Prilagodimo jih potrebam in posebnostim vašega podjetja.
  • Naši predavatelji in predavateljice so strokovnjaki na svojih področjih z večletnimi izkušnjami v praksi.
  • Ponujamo vam standardne programe in programe po meri.
  • Prilagodimo se vašim časovnim zahtevam.