Razvoj zaposlenih

SUBVENCIJA ZA ZAPOSLITEV BREZPOSELNIH MLADIH

16. marca, 2023

Mesečna subvencija v višini 300 do 490 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih do 25. leta starosti. Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas. Zagotovite tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje za novozaposlenega in mentorja.

Preberite več

USPOSABLJANJE VDA 6.3 KVALIFIKACIJA ZA PRESOJEVALCA PROCESA

6. oktobra, 2022

Zbiramo prijave na usposabljanje QFD VDA 6.3 qualification for process auditor. Presoja procesa VDA 6.3 je učinkovit postopek za ocenjevanje procesov v povezavi z načrtovanjem in proizvodnjo izdelka.

Preberite več

Zakaj izbrati outsourcing kadrovske funkcije?

Outsourcing različnih strokovnjakov je postal realnost novodobnih podjetij, saj s svojo prilagodljivostjo in racionalizacijo stroškov podjetjem prinaša mnoge ugodnosti. Če so se podjetja za outsourcing nekoč odločala zato, da bi izboljšala svoje delovanje, danes med ključnimi razlogi najdemo vse težje sledenje hitremu napredku in spremembam na strokovnih področjih in v zakonodaji.

Preberite več

Pridobivanje izkušenj

8. februarja, 2020

Študij je (le) temeljni steber za vstop na trg delovne sile, vendar pa mladi – za uspešno konkuriranje ostalim – potrebujejo še dodatna znanja, spretnosti in izkušnje. Vedeti moramo, da formalna (javno veljavna) izobrazba ne zagotavlja delovnega mesta. Je zgolj nujen (pred)pogoj za iskanje zaposlitve.

Preberite več

Strategija za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

25. oktobra, 2019

Kaj nam v praksi prinese dobro pripravljena strategija? S strategijo delodajalec opredeli ključne aktivnosti na področju upravljanja s starejšimi zaposlenimi.

Preberite več

Team building – odličen način za izboljšanje komunikacije med sodelavci

Kaj sploh je team building? Team building v dobesednem slovenskem prevodu pomeni “grajenje ekipe”, v prenesenem pomenu pa govorimo o ekipnem delu ter grajenju ekipnega duha – ni torej namenjen izobraževanju zaposlenih, temveč temelji na krepitvi medsebojnih odnosov delavcev, pospešuje notranjo komunikacijo podjetja in prispeva k uspešnemu razvoju. S team buildingom natančneje definiramo vloge posameznih … Continued

Preberite več

Učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi v podjetju

Zaradi staranja prebivalstva razvitih družb, se posledično stara tudi delovna sila. Delodajalci na starejše zaposlene lahko vplivajo z uvedbo različnih olajšav in prilagoditev. Ker bo po statističnih podatkih v Sloveniji čez pet let vsaki četrti zaposleni starejši od 55 let, je pomembno, da se delodajalci zavedajo pomena, kakovosti, prednosti starejših zaposlenih in jih v skladu … Continued

Preberite več

Kompetence prihodnosti

Trg dela se spreminja z bliskovito hitrostjo, konkurenčnost postaja vse ostrejša, trendi pa kažejo, da se bodo sedanje zakonitosti na trgu dela še dodatno postavile na glavo. Sprememb ne občutijo samo iskalci zaposlitve, prilagajajo se jim tudi delodajalci, ki jih v prihodnosti čaka prava bitka za talente. Medtem ko je bilo v času gospodarske krize … Continued

Preberite več

Dobro počutje na delovnem mestu

Ste danes zjutraj pozdravili sodelavce in jim namenili nasmeh? Jaz, ti, on, ona … Za pozitivno delovno klimo in dobro počutje na delovnem mestu smo odgovorni mi vsi!

Preberite več

Ocenjevanje zaposlenih

Vse več podjetij v zadnjem času pozornost posveča ocenjevanju svojih zaposlenih. Le pravi ljudje na pravih delovnih mestih so lahko pri svojem delu motivirani in zavzeti, tako pa dolgoročno prispevajo k uspehu in konkurenčnosti podjetja na trgu. Kljub temu pa ocenjevanje zaposlenih še vedno ni postalo stalna praksa v poslovnem okolju.

Preberite več