Varnost in zdravje pri delu

Z nami boste varni in ne le skladni!

Varstvo pri delu

Kot delodajalec morate upoštevati vse zakonske in podzakonske zapise.

Če ti je nekaj pomembno boš to zaščitil, da dosežeš varnost. Pomembno je zaščititi zaposlene, naše podjetje, v največji meri izkoristiti poslopja, maksimirati poslovno učinkovitost, zagotavljati ustreznost sistemov in izpolnjevati zakonske obveze ter druge regulative.

Potrebujete vi ali vaši zaposleni opravljen izpit iz varstva pri delu?

Od zdaj je omogočena tudi spletna prijava!

Redni termini usposabljanja iz varstva pri delu so vsak ponedeljek, ob 9:00 uri

Cena izpita varstva pri delu le 21,00 € na osebo (brez DDV).

- 22 %

zmanjšanje bolniških odsotnosti pri naših ključnih strankah

> 2.000

Pregledov delovne opreme

40.000 €

Globa zaradi neupoštevanja predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu

> 70

Izdelanih ocen tveganj

Ali ste vedeli, da globe na tem področju segajo tudi tako daleč, da jih nekatera podjetja težko poplačajo?

Zakaj bi torej čakali inšpektorja, da vam pove, kaj vse vam še manjka oziroma kaj vse še morate izboljšati?

Kadring vam nudi celovito obravnavo, saj smo podjetje z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti pri delu.

Kadring proizvodni paketi za varstvo pri delu

Naša storitev zajema Kadring proizvodni S (osnovni) paket varstvo pri delu Kadring M proizvodni (napredni) paket varstvo pri delu Kadring XL proizvodni (premium) paket varstvo pri delu
Program in  usposabljanje zaposlenih za varno delo in varstvo pred požarom
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Promocija varnosti in zdravja
Izdelava navodil za varno delo
Zdravstveni pregledi
Preiskave delovnega okolja
Delovna nezgoda (analiza temeljnega vzroka, prijava, ER-8 obrazec, vodenje evidenčne knjige)
Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za ”varno delo za voznika viličarja”
Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za ”varno delo za upravljalca lahke in težke gradbene mehanizacije” (LGM in TGM)
Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za »varno delo za upravljavca dvižne naprave«
Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za »varno delo za upravljavca z mostnim dvigalom«
Program usposabljanja  za ravnanje z nevarnimi kemikalijami in usposabljanja delavcev za varno delo s plini
Pregledi delovne opreme
Oblikovanje požarne varnosti
Praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno in zdravo delo na delovnem mestu
Usposabljanje za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Linijski nadzor (Kontrolni obhodi)
Vodenje evidenc po ZVZD – 1
Priprava pravnih aktov s področja varnosti in zdravja pri delu
Izdelava kemijske ocene
Ureditev področja mobinga
Program usposabljanja HACCP

Kadring Varni paketi za varstvo pri delu

Naša storitev zajema Varni Kadring S paket Varni Kadring M paket Varni Kadring XL paket
Program in  usposabljanje zaposlenih za varno delo in varstvo pred požarom
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Promocija varnosti in zdravja
Izdelava navodil za varno delo
Zdravstveni pregledi
Preiskave delovnega okolja
Delovna nezgoda (analiza temeljnega vzroka, prijava, ER-8 obrazec, vodenje evidenčne knjige)
Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za ”varno delo za voznika viličarja”
Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za ”varno delo za upravljalca lahke in težke gradbene mehanizacije” (LGM in TGM)
Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za »varno delo za upravljavca dvižne naprave«
Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za »varno delo za upravljavca z mostnim dvigalom«
Program usposabljanja  za ravnanje z nevarnimi kemikalijami in usposabljanja delavcev za varno delo s plini
Pregledi delovne opreme
Oblikovanje požarne varnosti
Praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno in zdravo delo na delovnem mestu
Usposabljanje za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Linijski nadzor (Kontrolni obhodi)
Vodenje evidenc po ZVZD – 1
Priprava pravnih aktov s področja varnosti in zdravja pri delu
Izdelava kemijske ocene
Ureditev področja mobinga
Program usposabljanja HACCP
Željka Kutija
Svetovalka za VZD

Željka je strokovnjakinja na področju poklicnega zdravja in varnosti. Bogate izkušnje ima pri pripravi podlag za izdelavo ocene tveganja z izjavo o varnosti in programov promocije zdravja pri delu. V podjetjih uspešno rešuje problematiko obvladovanja bolniške odsotnosti, presentizma, absentizma, delovnih nezgod ipd. Usposobljena je za notranjo presojevalko skladno z zahtevami serije standardov OHSAS 18001, ISO 9001 in ISO 14001. Je aktivna promotorka zdravja pri delu. Prav tako je mentorica za invalide, kjer uspešno rešuje problematiko prilagajanja delovnega mesta in dela delavcu z omejitvami. V času podiplomskega študija se je specializirala na področju prepoznavanja in obvladovanja stresa na delovnem mestu.

Tel.: 02 / 84 53 843

E-mail naslov: zeljka.kutija@kadring.si

Nejc Juhart
Svetovalec za VZD

Nejc deluje na področju varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima tudi potrdilo za notranje presojevalce sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Rad ima svoje delo, predvsem veliko svoje energije vloži v sodelovanje z zaposlenimi na delovnih mestih.

Tel.: 02 / 84 53 902

E-mail naslov: nejc.juhart@kadring.si

Majk Fideršek
Svetovalec za VZD

Majk je sodelavec na področjih varnosti in zdravja pri delu, izobraževanj in na kadrovskem področju, kjer je skrbnik programa HRM 4.0. Opravljen ima strokovni izpit predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg del s področja varnosti in zdravja pri delu, prevzema tudi dela s področja računalniških tečajev in tečajev MS Office. Prav tako nudi podporo uporabnikom kadrovskega programa HRM 4.0. Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in z veliko željo po novih znanjih.

Tel.: 02 / 84 53 938

E-mail naslov: majk.fidersek@kadring.si

Anže Sotlar
Svetovalec za VZD in VPP

Anže je novi sodelavec na področje varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima tudi strokovni izpit iz področja varstva pred požarom in tečaj za pedagoško andragoška usposabljanja ter izpolnjuje vse pogoje kot zunanji strokovni delavec na področje VZD in VPP. V podjetje je prinesel bogate izkušnje na področju pregledov in preizkusov sredstev za delo in na področje varstva pred požarom. Rad ima svoje delo in svoje sodelavce. V prostem času se rad ukvarja z ekipnimi športi.a.

Tel.: 02 / 84 53 902

E-mail naslov: anze.sotlar@kadring.si

Mateja Hribernik
Svetovalka za VZD in HACCP

Mateja je sodelavka na področju varnosti in zdravja pri delu ter na kadrovskem področju. Ima opravljen strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg del s področja varnosti in zdravja pri delu, prevzema tudi dela s področja reševanja in urejanja invalidske tematike, področje zaposlovanja in razpisov, kadrovske štipendije in šolske prakse ter vzpostavitve sistemov HACCP. Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in z željo po novih znanjih.

Tel.: 02 / 84 53 901

E-mail naslov: mateja.hribernik@kadring.si

Polona Starašinič
Svetovalka za VZD

Polona je sodelavka na področju varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravju pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po opravljenem dodiplomskem študiju Tehniške varnosti si je svoje znanje želela še dodatno razširiti z magistrskim študijem Kemijskega inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Za namen uspešnega pedagoško-andragoškega dela na področju varnosti in zdravja pri delu je opravila Pedagoško-andragoško izobraževanje na Filozofski fakulteti v Mariboru. Zaveda se pomena pozitivne naravnanosti in zdravega načina življenja. Kot certificirana tuinologinja rada svetuje in pomaga ljudem tudi na tem področju. Stremi k stalnemu izobraževanju in pridobivanju novih znanj, ki pripomorejo k temu, da svoje delo uspešno opravlja.