Ergonomsko urejeno delovno mesto

Projekt “ERGONOMSKO UREJENO DELOVNO MESTO“ je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Namen

Namen projekta je nuditi delodajalcem strokovno pomoč pri ergonomski ureditvi delovnega mesta ter zaposlene ozavestiti o pomenu ergonomske ureditve delovnega mesta ter sledenju smernicam ergonomske ureditve.

Cilji projekta

  • Definirati 3 najbolj tipična delovna mesta oz. poklicne profile v vsaki izmed dejavnosti, ki jo pokriva SKEI; dejavnost kovinske industrije, elektroindustrije ter dejavnost kovinskih materialov in livarn.
  • Pripraviti kontrolno listo za preverjanje ergonomske ureditve delovnega mesta za 9 delovnih mest.
  • Izpolnitev kontrolnih list s strani vsaj 20 oseb, zaposlenih na posameznem tipičnem delovnem mestu, skupaj torej izpolnitev s strani 180 oseb.
  • Izvesti delavnico na temo ergonomske ureditve delovnega mesta za osebe, zadolžene za varnost in zdravje pri delu v družbah.
  • Izdati 5 plakatov z opozorili zaposlenim kako prispevati k ergonomski ureditvi delovnega mesta.
  • Posneti 3 kratke videoposnetke o ergonomski ureditvi delovnega mesta.

Materiali, ki so pripravljeni v okviru projekta so avtorsko delo podjetja Kadring, d. o. o.
Za informacije ali vprašanja glede redistribucije se lahko obrnete na Urško Kukovič Rajšp.