Brezplačni tečaji za odrasle

Za vse, ki želite samozavestno uporabljati računalnik!

Projekta RPO trenutno ne izvajamo!

V sklopu projekta Dvig digitalnih kompetenc 2023 pa se lahko udeležite brezplačnih delavnic.

Brezplačen tečaj – računalniško digitalno opismenjevanje (RDO)

Temeljni cilj tečaja RDO je povečati splošno računalniško pismenost ljudi. S tečajem RDO boste spoznali in osvojili osnove za delo z računalnikom ter spoznali prednosti uporabe računalnika.

Komu je tečaj namenjen?


Zaposlenim in brezposelnim osebam, starejšim od 45 let, z največ V. Stopnjo izobrazbe. V ciljno skupino niso zajeti študentje, dijaki ali upokojenci

Potrebna predznanja?


Lahko ste popolni začetnik. Za uspešno sodelovanje, ni potrebno nobeno računalniško predznanje, le dobra volja in želja po učenju

Trajanje usposabljanja:


50 pedagoških ur, ki se razdeli na ustrezno število terminov

Brezplačna izobraževanja za odrasle

Ker živimo v času hitrega tehnološkega napredka, ker nas računalniki, vseskozi spremljajo je danes postalo delo z računalnikom nuja.

Izvedbo tečaja v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 omogočata in sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kaj boste s tečajem pridobili?

 • Spoznali boste računalnik.

 • Spoznali boste operacijski sistem Windows.

 • Naučili se boste  uporabljati urejevalnik besedil MS WORD.

 • Naučili se boste  uporabljati MS Excel.

 • Naučili se boste  uporabljati MS PowerPoint.

 • Naučili se boste uporabljati elektronsko pošto, spoznali boste uporabni internet in omrežje.

Projekt temeljne poklicne kompetence se je uspešno zaključil s koncem leta 2022.

Več o vsebini programa:

Spoznavanje z računalnikom

 • spoznavanje delov računalnika (zgradba),
 • spoznavanje vhodnih naprav (tipkovnica, miška, …),
 • spoznavanje izhodnih naprav (monitor, zvočniki, tiskalnik, …)
Operacijski sistem Windows vklop in izklop računalnika,

 • spoznavanje z menijem »Start«,
 • premikanje po pomnilniških enotah (trdi disk, usb ključ, CD-ROM),
 • spoznavanje elementov oken, premikanje oken,
 • izdelava, kopiranje, premikanje, preimenovanje map, datotek, ikon,
 • brisanje map oz. datotek, povrnitev iz koša, iskanje datotek,
 • virusi in možni načini okužbe, antivirusni programi,
 • priklop USB ključa, povezava digitalnega fotoaparata ali GSM aparata z računalnikom.
Uporaba urejevalnika besedil MS Word

 • odpiranje in shranjevanje dokumentov v programu MS Word,
 • orodne vrstice, pogledi,
 • priprava strani (pokončno, ležeče, nastavljanje robov),
 • vnašanje in urejanje teksta, ukaza razveljavi in uveljavi,
 • prenašanje in kopiranje teksta v dokumentu in med dokumenti,
 • vstavljanje slik, tabel, risanje,
 • tiskanje dokumentov,
 • uporaba in delo s tabelami,
 • uporaba “Glave” in “Noge” dokumenta,
 • naprednejše oblikovanje in delo s slikami,
 • izdelava kazala in številčenje strani,
 • tisk ovojnic in nalepk,
 • spajanje dokumentov.
Uporaba urejevalnika preglednic MS Excel

 • spoznavanje uporabnosti programa Excel,
 • vnos podatkov, prilagajanje velikosti in vstavljanje vrstic in stolpcev,
 • priprava in izdelava preglednic,
 • izdelava grafikonov,
 • vstavljanje, brisanje in preimenovanje dodatnih listov,
 • delo z osnovnimi funkcijami (SUM, AVERAGE, PRODUCT),
 • oblikovanje celic, združevanje celic,
 • nastavitev področja tiskanja,
 • ustvarjanje spustnih seznamov,
 • združevanje celic,
 • odstranjevanje ali zamenjava znakov,
 • odstranjevanje dvojnikov,
 • vstavljanje opomb,
 • računanje odstotkov,
 • fiksiranje celic.
Uporaba programa za izdelavo prezentacij PowerPoint

 • predstavitev programa PowerPoint,
 • vstavljanje drsnic,
 • urejanje ozadja in izbira vzorca,
 • vnašanje teksta, oblikovanje,
 • vstavljanje slik in povezav,
 • prehodi in animacije,
 • izdelava matrice.
Usposabljanje vitke proizvodnje in proizvodnih delavcev
Omrežje, delo z internetom, in elektronsko pošto

 • spoznavanje lokalnega in globalnega omrežja,
 • spoznavanje dela s spletnimi brskalniki,
 • uporaba spletnih iskalnikov,
 • spoznavanje portalov e-uprava, e-zdravje, Bolha, …),
 • delo z elektronsko pošto (ustvarjanje računa, spoznavanje osnovnih funkcij, delo s priponko, kontakti).