TVU

Učimo se vse življenje

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je vseslovenska promocija izobraževanja in učenja, ki poteka vsako leto maja in junija. V projektu, ki ga vodi in koordinira Andragoški center Slovenije, vsako leto sodelujemo pri organizaciji brezplačnih dogodkov, ki se jih udeležujejo vse generacije – otroci, mladostniki, odrasli in starejši.

Kadring v projektu TVU sodeluje že skoraj od začetka!

Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana “Slovenija, učeča se dežela”. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Program 2021

V podjetju Kadring smo letos v okviru Tednov vseživljenjskega učenja pripravili različne prireditve, ki bodo potekale od 6. 9. 2021 do 10. 10. 2021:

 • Spoznajmo MS Word, 16. 9. 2021 od 10:00 do 13:00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
 • Spoznajmo MS Excel, 22. 9. 2021 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
 • Izboljšajmo odnose, 9. 2021 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.
 • Kreativni življenjepis, 9. 2021 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica

Več informacij: 031 341 007, e-pošta: dasa.levstik@kadring.si.

 

Več informacij o poteku Tednov vseživljenjskega učenja je na voljo na uradni spletni strani tvu.acs.si/sl/domov.

Program 2019

Kadring je letos pripravil različne prireditve, ki bodo potekale od 28. maja, do 6. junija in so za vse udeležence brezplačne.

Za vas pripravljamo:

 • Dan odprtih vrat Središča za samostojno učenje (SSU), 28. 5. 2019 od 8.00 do 14.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
 • Spoznajmo MS Word, 30. 5. 2019 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
 • Spoznajmo MS Excel, 3. 6. 2019 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
 • Socialna omrežja – okno v svet, 5. 6. 2019 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistric, SSU
 • Kreativni življenjepis, 6. 6. 2019 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica

Več informacij: 031 341 007, e-pošta: dasa.levstik@kadring.si.

Več informacij o tednu vseživljenjskega učenja je na voljo na uradni spletni strani TVU.

Program 2018

Kadring je letos pripravil 5 različnih prireditev, ki bodo potekale od 14. maja in so za vse udeležence brezplačne.

 • Dan odprtih vrat SSU, 14. 5. 2018 od 8.00 do 15.30, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
 • Kreativni življenjepis, 15. 5. 2018 od 12.30 do 15.30, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
 • Zaposlovanje tujcev, 16. 5. 2018 od 8.00 do 12.00 (odprti telefon: Katja Žmaher, uni. dipl. pravnica, 02/80 55 205)
 • Učinkoviti načini iskanja zaposlitve, 17. 5. 2018 od 8.00 do 12.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
 • Svetovni splet – okno v svet, 4. 6. 2018 od 8.00 do 11.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica

Več informacij o dogodkih lahko prejmete od koordinatorke aktivnosti v sklopu TVU Metke Lešnik: metka.lesnik@kadring.si