Kadrovska konferenca

Najzanimivejša, najkoristnejša in najbolj praktično naravnana kadrovska konferenca za Štajerskem!

Kadring, Štajerska Gospodarska zbornica in Društvo kadrovskih delavcev Ptuj vsako leto v jesenskem času organiziramo Kadrovsko konferenco.

Gosti na konferenci so vsako leto skrbno izbrani, saj se trudimo, da prikažemo zares aktualno tematiko in skupaj poiščemo odgovore na aktualna kadrovska vprašanja.

Iz prakse v boljšo prakso

Najzanimivejša, najkoristnejša in najbolj praktično naravnana kadrovska konferenca za Štajerskem!

Kadring, Štajerska Gospodarska zbornica in Društvo kadrovskih delavcev Ptuj vsako leto v jesenskem času organiziramo Kadrovsko konferenco.

Gosti na konferenci so vsako leto skrbno izbrani, saj se trudimo, da prikažemo zares aktualno tematiko in skupaj poiščemo odgovore na aktualna kadrovska vprašanja.

Kdaj? 14. in 15. november 2019.

Kje? Rogaška Slatina, Grand Hotel Sava Rogaška Slatina.

Kako se prijavim? Z e-prijavnico na www.stajerskagz.si ali na e-naslov: info@stajerskagz.si.

Cena?  Cena na udeleženca je 280,00 EUR + DDV. Za člane ŠGZ in za prijave do 30. 10. 2019 pa 250,00 EUR + DDV.

1. DAN: četrtek, 14. november 2019

8.15 – 8.45: Registracija in sprejem udeležencev
8.45 – 9.00: Otvoritev konference

1. sklop: AKTUALNO S PODROČJA DELOVNEGA PRAVA
9.00 – 9.45:      Obveznosti delavca in kršitve le-teh; dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta UM
9.45 – 10.30:    Najnovejša sodna praksa s področja delovnih razmerij; dr. Martina Šetinc Tekavc, sodnica na Višjem delovnem in socialnem sodišču
10.30 – 11.00:  odmor
11.00 – 11.45:   Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (s predstavitvijo primerov in način izpeljave v povezavi s sodno prakso); Helena Polič Kosi, odvetnica
11.45 – 12.30:   odmor za kosilo
12.30 – 15.00:  Ogled Steklarne Rogaška, d. o. o.
15.00. – 18.00: Dovolj teorije! Reševanje praktičnih primerov; dr. Darja Senčur Peček

 

2. DAN: Petek, 15. november 2019

2. sklop: POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE V PRAKSI
9.00 – 9.40:     Novosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Marjan Papež, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
9.40 – 10.20:    Prezaposlovanje invalidov; Barbara Zupančič, univ. dipl. psih., Šentprima, Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje
10.20 – 11.00: Iz prakse v zvezi s prilagoditvami delovnih mest invalidom s sofinanciranjem ZPIZ; Vili Močenik, Unior, d. d.
11.00 – 11.30: odmor

3. sklop: AKTUALNO NA PODROČJU RAZVOJA KADROV
11.30 – 12.10:  Razvoj kadrov v Magni Steyr; predstavniki podjetja Magna Steyr
12.10 – 12.50: Vodenje v sodobnem svetu – izzivi in rešitve; Silvester Kmetič, KHD Skupina, d. o. o.
12.50 – 13.10: Kaj zahteva situacija?; Lilijana Pavković, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
13.10 – 13.50: Motivacija kot temelj čustvene inteligence; dr. Željko Ćurić, OK Consulting
13.50:              Zaključni pozdrav

Da bo praktično zares praktično!

Vse udeležence prijazno vabimo, da nam predhodno posredujete vprašanja s področij, ki jih bomo obravnavali na konferenci. Na takšen način bo praktičen del naravnan zlasti na tista področja, ki vas najbolj žulijo. Vaša vprašanja pošljite na lidija.majcen@stajerskagz.si,
najkasneje do 30. 10. 2019.

Novosti, informacijska tehnologija in razvoj

8. in 9. novembra 2018 smo se ponovno srečali na konferenci ?KAKO. Največ pozornosti smo namenili delovnemu pravu, delovnemu času, zdravju na delovnem mestu in aktualnim novostim. Predavanja smo podkrepili tudi z reševanjem praktičnih primerov.
Druženje, izmenjevanje idej in izkušenj, prepoznavanje rešitev, ki jih lahko uporabimo v praksi ter novosti, so nam dale potrditev, da svoje delo radi opravljamo in da bomo še naprej na tem področju razvijali svoja znanja.

Praktično, poučno, sproščeno

Na Martinov četrtek in petek, 9. in 10. novembra 2017, se je odvilo že četrto srečanje kadrovikov na kadrovski konferenci ?Kako v Zrečah. Konferenca je udeležencem ponovno ponudila strokovno izkušnjo v sproščenem in prijetnem vzdušju. Udeleženci konference so na ?KAKO-ju ob bogatih prispevkih predavateljev pridobili novo in poglobili obstoječe znanje s kadrovskega področja.

Aktualno s področja delovnega prava, promocije zdravja in upravljanja talentov

Letošnja predavanja so bila razdeljena na trenutno aktualne tematske sklope s kadrovskega področja – delovno pravo, promocijo zdravja na delovnem mestu, bitko za kadre in zdravje na delovnem mestu. Predavatelji in strokovnjaki s posameznega področja so ob uporabi poučnih praktičnih primerov delili zanimiva dejstva in primere dobre prakse.

Ogled proizvodnje podjetja SwatyComet

Posebno doživetje je bil tudi obisk podjetja SwatyComet. Podjetje je za udeležence konference odprlo svoja vrata in omogočilo ogled proizvodnje. Ker je bilo zdravje na delovnem mestu ena izmed osrednjih tem dogodka, so zaposleni v podjetju predstavili tudi metodo ovrednotenja tveganj na delovnem mestu.

Izmenjava dobrih praks

Največja dodana vrednost dogodka je bila prav gotovo praktična izmenjava mnenj, dobrih praks in izkušenj s kolegi iz stroke, za kar nam ob hitrem tempu in obilici dela prepogosto zmanjka časa.

Vprašanja z odgovori


Kako-vprašanja-in-odgovori-2017.pdf

casopis-kako_2017_splet.pdf

Na Martinov četrtek in petek je bilo v Zrečah poučno in veselo

V sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico in našimi odličnimi sponzorji, smo 10. in 11. novembra 2016 izpeljali že tretji ?KAKO (Kadrovsko konferenco). Tudi letos smo podrli rekorde z obiskom in odličnim vzdušjem.

Če strnemo odzive udeležencev: “Številni praktični in uporabni primeri ter odlično in sproščeno vzdušje!”

casopis-kako_splet.pdf

Vprašanja-za-Kako-Z-ODGOVORI-2016.pdf

Od kadrovikov za kadrovike!

Udeleženci konferenci podelili odlične ocene

Udeleženci – skupaj jih je bilo na konferenci nekaj več kot 60 – so svoje zadovoljstvo s konferenco ocenili z odlično povprečno oceno 4,9 od 5. Posebej so jih navdušile dobre teme, izvrstni predavatelji (dr. Darja Senčur Peček, Miha Šercer, Stanko Omerzu, mag. Jani Prgić …) ter zanimivi in koristni praktični primeri podjetij Steklarna Hrastnik in Talum, d. d.

Poudarki iz predavanj

»Delodajalec mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa tudi za dijake in študente,« je v svojem predavanju poudarila Mirela Štunf, inšpektorica za delo.

Kakšna je najnovejša sodna praksa na področju delovnega prava, je skozi zanimive sodne odločbe predstavil predsednik delovnega sodišča v Mariboru Stanko Omerzu.

Katere skupine zaposlenih uživajo posebno varstvo pred odpovedjo o zaposlitvi, je na konferenci povedala dr. Darja Senčur Peček iz Pravne fakultete univerze v Mariboru. Novosti, ki jih prinaša ZPIZ-2 ter pomen in vlogo dodatnega pokojninskega zavarovanja, je predstavil dr. Igor Pšunder, član uprave Moje naložbe pokojninske družbe, d. d.

Pogačar: Spodbujalo se bo zaposlovanje starejših

Registrirana brezposelnost med mladimi do 30 let se je zmanjšala, zato bodo prihodnji ukrepi usmerjeni predvsem v spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb starejših od 55 let, je v svoji odlično predstavitvi poudaril Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Primer dobre prakse: Steklarna Hrastnik

V Steklarni Hrastnik na kadrovskem področju zasledujejo dva strateška cilja: razvoj podjetniške in učeče se kulture ter oblikovanje boljšega, privlačnejšega in zanimivega okolja za delo. Tudi ob pomoči zasledovanja teh ciljev so uspeli podjetje popeljati iz rdečih številk do dobička, je v svoji predstavitvi povedal vodja kadrovske službe v podjetju Soniboj Knežak. Predstavil je tudi sistem mentorstva, ki se uvaja ob zaposlovanju novih sodelavcev, ob dalj časa trajajoči odsotnosti z dela, kadar zaposleni nimajo dovolj znanj, imajo pa potencial, ter pri razvoju naslednikov in ključnih kadrov.

Talum: Ukrepi morajo živeti v praksi!

Kakšne ukrepe so v Talumu sprejeli za preprečevanje regresnih zahtevkov so v zanimivem in zelo praktičnem predavanju predstavili Darja Vodušek Vtič, Iztok Trafela in Suzana Horvat. Ključnega pomena je preventivno delovanje na različnih področjih: pri selekcijskem postopku, nenehno izobraževanje in informiranje zaposlenih, preventivne aktivnosti za ohranjanje dobre psihofizične kondicije zaposlenih, stalno izboljševanje pogojev dela, sodelovanje različnih strok (kadrovske, pravne, varnosti in zdravje pri delu, medicine dela, strokovnjakov iz delovnih sredin – vodje, tehnologi …), predvsem pa doslednost pri izvajanju aktivnosti. »Živeti morajo v praksi in ne na papirju!« sporočajo predavatelji iz Taluma.

Novi koncept upravljanja znanja in inovacij: ambidekstroznost

Kako lahko podjetje s pravilnim pristopom k upravljanju znanja izboljša svoje procese, je v svojem predavanju predstavila Nina Potočnik, direktorica podjetja Kadring, d. o. o. Na tem področju se uveljavlja povsem novi koncept, ambidekstroznost (angl. ambidexterity), ki pomeni sposobnost organizacije, da hkrati uvaja inkrementalne in diskontinuitetne inovacije. Da zna hkrati sprejemati najbolje odločitve z že znanimi informacijami in zbirati povsem nove informacije, iskati povsem nove rešitve. Sposobnost združevanja te dualnosti tudi v svoji organizacijski strukturi zaznamuje uspešna podjetja v 21. stoletju.

Regresni zahtevki in meje odgovornosti delodajalcev

Kako poteka obravnava regresnih zahtevkov pri ZZZS, je podrobneje predstavil Boštjan Savšek. Podjetjem je svetoval, naj v primeru regresnega zahtevka komunicirajo z ZZZS in posredujejo vse potrebne informacije. Kako se ugotavlja odškodninska odgovornost delodajalcev, kateri so elementi odškodninske odgovornosti ter kako se lahko delodajalec zaščiti pred tveganji (sprejem ustreznih ukrepov in aktov, izvajanje ukrepov in preventivnih ukrepov) je udeležencem predstavil odvetnik Miha Šercer.


Vprašanja-za-Kako-Z-ODGOVORI-2015.pdf

Za nami je prva Kadrovska konferenca

13. in 14. novembra smo v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico in DKD Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice in DKD Ptuja organizirali prvo Kadrovsko konferenco na našem območju.

Številni zanimivi predavatelji in predavateljice so predstavili aktualne primere iz prakse in zbranim, ki se nas je v obeh dneh zvrstilo preko 50, ponudili številna izhodišča za izboljšave.

Ker vemo, da imate pravniki in kadroviki veliko dela ter ste radi organizirani, vam sporočamo, da si lahko v svoj koledar za naslednje leto označite termin 12. in 13. november 2015, ko se vidimo v Zrečah na 2. KAKO KAdrovski KOnferenci.

Vzdušje je bilo odlično, zato upamo, da se ponovno zberemo tudi prihodnje leto.

Če bi želeli po elektronski pošti prejeti katero izmed gradiv nam lahko pišete na: ursa.zidansek@kadring.si.

Vabimo vas, da nam pošljete svoje predloge in praktične probleme, da bomo lahko drugo leto še boljši, spodaj pa najdete zbrane rešitve iz letošnje konference.


Vprašanja-za-Kako-Z-ODGOVORI-2014.pdf