ZELENA FOLIJA

Namen projekta ZELENA FOLIJA je izdelava zelene folije iz aluminija iz 95 % recikliranega Al, ki je financiran v okviru razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE NOO«, iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Vodilni partner konzorcija je podjetje Impol 2000, d. d., pri projektu pa sodelujejo še raziskovalci iz podjetja Impol FT, d. o. o., in strokovno-tehnični sodelavci iz podjetja Vi NOVA, d. o. o. To je podjetje, specializirano za zbiranje in predelavo post-industrial scrapa oz. materiala, ki nastane kot izmet v farmacevtski industriji. Skupaj želimo izdelati novo, okolju prijaznejšo folijo z nizkim ogljičnim odtisom. Zelena aluminijasta folija mora na koncu zadostiti standardu kakovosti EN 546 -1, 2, 3 in 4.