Delovni koledarji

Priprava delovnih koledarjev

Kako urediti delovni čas zaposlenih?

Želite delavcem začasno prerazporediti delovni čas, pa ne veste, kako se tega lotiti?

Potrebujete pomoč pri pripravi letnega razporeda delovnega časa?

Se sprašujete, če odrejate nadurno delo skladno z zakonodajo?

 

Delovni čas je treba razporediti skladno z zakonodajo. Prepustite to našim strokovnjakom!

Želite več informacij ali podrobnejšo ponudbo?

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Delavec je dolžan skladno s 144. členom ZDR-1 na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo:

 • v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
 • če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
 • če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
 • če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
 • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali s kolektivno pogodbo dejavnosti.

Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

Pri odrejanju nadurnega dela morate biti pozorni na omejitve, ki veljajo v zvezi z odrejanjem nadurnega dela. Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca.

Nadurno delo se skladno s 146. členom ZDR-1 ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev.

Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa:

 • delavcu skladno z določbami tega zakona zaradi varstva nosečnosti in starševstva,
 • starejšemu delavcu,
 • delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
 • delavcu, kateremu bi se po pisnem mnenju izvajalca medicine dela, oblikovanem ob upoštevanju mnenja osebnega zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje,
 • delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare skladno s 3. odstavkom 143. člena ZDR-1,
 • delavcu, ki dela krajši delovni čas skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.