Promocija varnosti in zdravja

Ustvarja lahko le zdrav človek

Kaj je promocija zdravja?

 

Zdravi, motivirani in dobro usposobljeni zaposleni so bistveni za prihodnost podjetja.

Promocija zdravja na delovnem mestu je prizadevanje vseh udeležencev podjetja k izboljšanju zdravja in dobrega počutja ljudi na delovnem mestu.

 

Učinkovito promocijo zdravja lahko dosežemo:

 

 • z neprestanim izboljšavami organizacije dela in delovnega okolja,

 • s spodbujanjem osebnostnega razvoja,

 • da zaposlenim omogočimo udeležbo na rednih športnih aktivnostih in

 • s spodbujanjem zdravega načina življenja.

Kaj lahko mi naredimo za vas?

Za vas pripravimo učinkovito oceno tveganja za vaša delovna mesta, ki bo služila kot temelj za pripravo programa promocije zdravja na delovnem mestu. Prav tako vam pripravimo učinkovit program promocije zdravja na delovnem mestu, ki bo zajemal ključne aktivnosti in ukrepe na osnovi prepoznanih tveganj v vaši delovni organizaciji. Namen programa in predvidenih aktivnosti je izboljšanje stanja v vaši delovni organizaciji in ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega zdravja vaših zaposlenih!

Raziskave so pokazale, da vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 evra zaradi manjših stroškov izostajanja od dela.

 

Promocija zdravja je domena delodajalca

Namen doslednega izvajanja promocije zdravja je, da se s pomočjo ozaveščanja zaposlenih izboljša njihov življenjski slog in doseže boljše zdravje.

Temeljni pogoji za učinkovito izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu so:

 • Stalna zavezanost vodstva: pomembno je, da vodstvo prepoznava pomembnost ukrepov promocije zdravja in da jih aktivno podpira.
 • Preprečevanje navzkrižja med programom promocije zdravja in ravnanjem vodstva – vodstvo zaposlenih ne sme spodbujati k aktivnostim, ki nevarno vplivajo na njihovo zdravje.
 • Učinkovit in uspešno implementiran program promocije zdravja, ki je prilagojen zmožnostim in potrebam podjetja.

 

K promociji varnosti in zdravja pri delu zavezuje tudi zakonodaja

Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je bil sprejet leta 2011, delodajalcu nalaga načrtovanje in izvajanje promocije varnosti in zdravja pri delu.

Delodajalec mora v okviru načrtovanja promocije zdravja na delovnem mestu:

 • oblikovati načrt promocije,
 • zagotoviti potrebna sredstva,
 • opredeliti način spremljanja izvajanja promocije,
 • definirati vse potrebne smernice za izvedbo.

Prav tako je treba zagotoviti sodelovanje zaposlenih. Tako mora delodajalec izvesti naslednje aktivnosti in postopke:

 • k pisni oceni tveganja je treba priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki,
 • izjavo o varnosti z oceno tveganja je treba objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, pa tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela,
 • delavcu se mora na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja,
  z delavci ali njihovimi predstavniki je treba izvesti posvetovanje o oceni tveganja, pa tudi o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu,
 • predstavnikom delavcev in sindikatom, ki so organizirani pri njem, je treba na običajen način posredovati izjavo o varnosti z oceno tveganja.

 

Morebitne kršitve obveznosti se kaznujejo!

Globa za neizvajanje promocije zdravja na delovnem mestu

Od

2.000 €

do

40.000 €

5x NE stresu!

Stres na delovnem mestu je tihi ubijalec, ki se ga vse premalo zavedamo in poskušamo ubraniti. Ker smo na delovnem mestu (vsaj) tretjino dneva, je izpostavljenost stresu izredno velika in ima lahko izredno negativne posledice.

Kako se ubraniti pred tem sodobnim sovražnikom?

Prepoznajte prve znake stresa, kot so glavoboli, napete mišice v vratu, nespečnost, občutek tesnobe, težave s prebavo, težave s koncentracijo.

Spoznajte svoje telo in um in ugotovite, kaj vam pomaga pri soočanju s stresom. Morda je to fizična aktivnost, šport, morda meditacija, joga, morda pa zadostuje že sproščen popoldan z vašo družino in prijatelji.

Postavite prioritete. Tako v službi kot tudi doma. Namenite čas izdelavi dnevnega urnika, saj vam bo to pomagalo obvladovati vsakdanje skrbi in obveznosti.

Delajte na emocionalni inteligenci, zavedanju samega sebe, svojih prednosti, kompetenc, unikatnosti, ki jih imate le vi in vam jih nihče ne more vzeti.

Opustite slabe navade, kot sta pretiran perfekcionizem in pretirana želja po nadzoru. Niti vi niti ljudje okoli vas niso popolni. Zadostuje dajati vse od sebe.