Brezplačno usposabljanje - promocija zdravja

Spodbujajte, izboljšujte, ustvarjajte boljši jutri!

Brezplačno usposabljanje – promocija zdravja

Cilj usposabljanja je, da se počutite sposobne in motivirane za izboljšanje svojega zdravja ter ljudi okrog sebe. Namen usposabljanja je, da se ozavestimo o pomembnosti zdravega življenjskega sloga.

Komu je tečaj namenjen?

Tečaj je prednostno namenjen osebam, starejšim od 55 let, ki imajo zaključeno največ srednješolsko izobrazbo, odraslim tujcem ter zaprtim osebam v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Potrebna predznanja?

Lahko ste popolni začetnik. Za uspešno sodelovanje, ni potrebno nobeno predznanje, le dobra volja in želja po učenju

Brezplačna izobraževanja za odrasle

Ker živimo v času, kjer se soočamo z različnimi izzivi, povezanimi z našim zdravjem, je znanje o promociji zdravja izjemno pomembno. S tem znanjem lahko posamezniki in skupnosti prevzamejo aktivno vlogo pri izboljšanju svojega zdravja in preprečevanju bolezni. Promocija zdravja nam omogoča razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na naše dobro počutje, ter nas opremi s strategijami za spodbujanje zdravega življenjskega sloga. S tem lahko ustvarimo okolja, ki podpirajo zdravje.

Izvedbo tečaja v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2023-2029 omogočata in sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Kaj boste s usposabljanjem – promocija zdravja pridobili?

 

  • Razumevanje osnovnih konceptov promocije zdravja, vključno z dejavniki, ki vplivajo na zdravje.

  • Znanje o praktičnih strategijah za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

  • Sposobnost prepoznavanja dejavnikov tveganja za bolezni ter ukrepanje za njihovo preprečevanje.

  • Učinkovito komunikacijsko znanje za spodbujanje pozitivnih sprememb v vedenjskih vzorcih in okolju.

  • Povečano ozaveščenost o pomenu duševnega zdravja in sposobnost nudenja podpore posameznikom v stiski.

Pridružite se brezplačnemu usposabljanju – promocija zdravja, kjer boste pridobili znanj in veščine za spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter prepoznavanje in preprečevanje dejavnikov tveganja za bolezni.