360° ocenjevanje zaposlenih

Enostavno generiranje vprašalnika in prilagajanje vprašanj

Vprašalnik ustvarimo z nekaj kliki. Vprašalnik poimenujemo izberemo tip vprašalnika in datum objave vprašalnika. Na vprašalniku lahko določite tudi možna razmerja med sodelavci in nadrejenimi. Ocenjevalce vprašalnika lahko dodate na podlagi organizacije organizacijske enote, procesa ipd. Nato enostavno dodate kategorije vprašanj, ki se lahko navezujejo na posamezne kompetence ali pa ostanejo nepovezane.

Izvajanje ocenjevanja po metodi 360 stopinj

Ocenjevanje po metodi 360 stopinj omogoča OBJEKTIVNO in CELOVITO povratno informacijo o delu zaposlenega, lažje definiranje prednosti in šibkih točk zaposlenega ter opredelitev aktivnosti, s katerimi lahko zaposlenemu pomagamo do polnega razvoja njegovih potencialov.

Online ankete

Aplikacija HRM 4.0 omogoča oblikovanje online ankete. V sistemu je mogoče določiti polje za vpis krajšega ali daljšega besedila, izbor ponujenih odgovorov, prav tako pa je mogoče določiti vprašanja, ki so odziv na določen odgovor.

Analiza izsledkov ocenjevanja

Aplikacija HRM 4.0 samostojno naredi osnovno analizo izsledkov (rezultatov) ocenjevanja. Z aplikacijo HRM 4.0 lahko primerjamo izsledke rezultatov za različne zaposlene oziroma analiziramo podatke za posameznega zaposlenega. Aplikacija rezultate analizira v odstotkih in z dejanskimi vrednostmi.

Pregled izsledkov preteklih ocenjevanj

Izsledki preteklih ocenjevanj so vedno na voljo in dostopni z nekaj kliki. Spremljamo lahko število vprašanj in število odgovorov, ki so jih zaposleni podali ter kolikšen delež vprašalnika je oseba odgovorila. Analiza preteklih ocenjevanj  je zelo enostavna in hitro dostopna.