Invalidi

Obravnava invalidov v delovnem razmerju

Varstvo invalidov v delovnem razmerju

Invalidi sodijo med tiste kategorije delavcev, za katere velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Prav tako je potrebna posebna pozornost, kadar želimo invalidom:

 • odrediti nadurno delo,
 • začasno prerazporediti delovni čas,
 • odmeriti letni dopust,
 • zagotoviti opravljanje dela s krajšim delovnim časom glede na preostalo delovno zmožnost,
 • zagotoviti opravljanje drugega dela, ustreznega njihovi preostali delovni zmožnosti.

Specializirani smo za delo z invalidi v delovnem razmerju, zato nas pokličite in preverite.

Obrazec DD-1, sodelovanje na seji senata invalidske komisije

V invalidskem postopku delodajalec sodeluje z izpolnjevanjem delovne dokumentacije (obr. DD-1) in sodelovanjem na seji senata invalidske komisije.

Obr. DD-1 je namenjen opisu dela, ki ga delavec opravlja v času invalidskega postopka. Delodajalec je dolžan podrobno opisati potek dela, obremenitve in škodljivosti na delovnem mestu ter podati oceno obremenjenosti, stopnje zdravstvene ogroženosti in stopnje tveganja za nezgode. Delodajalec mora opredeliti tudi možnost premestitve delavca na drugo delovno mesto in dodatne ukrepe, ki so potrebni za premestitev.

Na seji senata invalidske komisije mora predstavnik delodajalca dodatno pojasniti delovne razmere, v katerih dela delavec in odnos delavca do dela.

Z našo pomočjo se obr. DD-1 izpolni natančno in kakovostno, tako da invalidska komisija lahko odloči hitro in brez nepotrebnega podaljševanja postopka. Sodelovanje na seji senata invalidske komisije pa privarčuje vaš čas, ki ga lahko sami bolj produktivno izkoristite.

Odločba ZPIZ o invalidnosti

Z odločbo ZPIZ o invalidnosti se delodajalec seznani s kategorijo invalidnosti delavca in omejitvami, ki jih ima delavec invalid pri delu. Delodajalec se z odločbo ZPIZ seznani tudi z obveznostjo premestitve delavca na drugo ustrezno delo, ki ustreza invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovnim zmožnostim.

 1. Priprava obvestila, da delavcu ni mogoče zagotavljati dela skladno s pogodbo o zaposlitvi.

 2. Pregled sistemizacije delovnih mest in ocene tveganja za posamezna delovna mesta.

 3. Sodelovanje z izvajalcem medicine dela.

 4. Priprava delovne dokumentacije za invalidsko komisijo (izpolnjevanje obr. DD-1) za pridobitev dopolnilnega mnenja o drugem ustreznem delu.

 5. Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za drugo ustrezno delo.

Posredujte nam prejeto odločbo o invalidnosti, mi pa bomo poskrbeli, da boste ravnali skladno z zakonom in da bo celoten postopek izpeljan učinkovito.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Delodajalec, ki delavcu invalidu skladno z odločbo ZPIZ ne more zagotoviti premestitve na drugo ustrezno delo, je primoran delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi. 

Kako?

 • Povpraševanje o možnosti zaposlitve delavca invalida pri drugih delodajalcih.

 • Obveščanje delavca invalida o vodenju postopka

 • Obrazložitev odpovednega razloga.

 • Priprava delovne dokumentacije za Komisijo za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi.