Sistemizacija delovnih mest

Uredite vašo organizacijsko shemo in delovna razmerja

Kaj je sistemizacija delovnih mest?

Sistemizacija delovnih mest je proces, katerega cilj je opredeliti delovno mesto in ga standardizirati glede na odgovornosti, dolžnosti in zahtevane kompetence. Sistemizacija delovnih mest se osredotoča izključno na vlogo delovnega mesta in na to, kakšno delovno mesto organizacija potrebuje. 

Za učinkovito in pravilno sistemizacijo delovnih mest pa potrebujemo natančno razčlenjene ocenjevalne lestvice, pri čemer dobi vsako delovno mesto določeno oceno. Vsaka ocenjevalna lestvica ima nabor splošnih lastnosti, ki veljajo za vsa delovna mesta, ki spadajo v enak razred, prav tako je v ocenjevalni lestvici jasno opredeljen plačilni razred.

Sistemizacija delovnih mest nam omogoča, da primerjamo svoja delovna mesta, vključno s prejemki in plačili, z drugimi organizacijami in drugimi panogami. Organizacijam in podjetjem lahko pomaga tudi pri oblikovanju sistemov ocenjevanja in pregledov uspešnosti, pa tudi pri izboljšanju učinkovitosti z odstranjevanjem področij, kjer se delovne odgovornosti lahko prekrivajo.

Menite, da bi vaše podjetje potrebovalo sistemizacijo delovnih mest?

ali nam

In dogovorili se bomo za uvodni sestanek.

Kaj pridobimo z dobro sistemizacijo delovnih mest?

Rezultat dobre sistemizacije delovnih mest, ustvarja enakost v nazivih delovnih mest,  delovna mesta so znotraj organizacijske hierarhije jasno opredeljena, prav tako so razponi plač točno določeni in jih določajo opredeljeni dejavniki.

Ti dejavniki vključujejo:

  • plačilne stopnje za ljudi, ki opravljajo podobna dela, v podobnih panogah, v isti regiji države,
  • razpon plač na primerljivih delovnih mestih v organizaciji in
  • raven znanja, spretnosti, izkušnje in izobrazbo, ki so potrebne za opravljanje določenega dela.

Delodajalec mora skladno z 2. odstavkom 22. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. V praksi takšen splošni akt imenujemo akt o sistemizaciji delovnih mest. Izjema skladno z zakonom velja za manjše delodajalce (to je delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev).

Razlog za kakovostno ureditev sistemizacije delovnih mest ni le zadostitev zahtevam zakonodaje, ampak tudi vzpostavitev zaupanja vrednega odnosa do zaposlenih!