Mentorstvo v podjetjih

Uvajanje programa mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu

Projekt “Uvajanje programa mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu” je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Namen projekta

Oblikovati model mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, ki ga bo mogoče aplicirati na vsa proizvodna podjetja v Sloveniji, s posebnim poudarkom na podjetjih, ki delujejo v okviru SKEI (dejavnost kovinskih materialov in livarn, dejavnost elektroindustrije in kovinska industrija).

Predstavitev projekta

Cilji projekta

  • Oblikovati model mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, ki ga bo mogoče aplicirati na vsa proizvodna podjetja v Sloveniji.
  • Predstavitev uvedbe modela mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu podjetjem v dejavnostih kovinske in elektroindustrije ter v dejavnosti kovinskih materialov.
  • Uvedba modela mentorstva in evalvacija učinkov modela v vsaj 10 podjetjih v zgoraj omenjenih delavnostih.
  • Predstavitev modela mentorstva na delavnici z namenom razširitve modela na vsa proizvodna podjetja v Sloveniji. Cilj je, da k uvedbi modela mentorstva pristopi vsaj 10 dodatnih proizvodnih podjetij izven panog kovinske in elektroindustrije.
  • Pripraviti in objaviti pisna navodila za uvedbo in evalvacijo učinkovitosti modela mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v proizvodni dejavnosti.
  • Znižati število delovnih nezgod v podjetjih, v katerih bo uveden model mentorstva, za 20 % v letu 2017 v primerjavi z letom 2014.“

Izvedene delavnice v okviru projekta

V okviru projekta se izvajajo različne delavnice. Gradivo si lahko ogledate spodaj. Gradivo je avtorsko delo podjetja Kadring, d. o. o.Za informacije ali vprašanja glede redistribucije predstavitve se lahko obrnete na Urško Kukovič Rajšp.