OUTSOURCING KADROVSKE FUNKCIJE

Si predstavljate, kako učinkovito bi lahko vašo kadrovsko funkcijo vodila ekipa visoko usposobljenih strokovnjakov?

Kakšen je naš način dela?

 

Skladno z dogovorom lahko za vas glede na vaše trenutne potrebe opravimo enkratno storitev, lahko pa se dogovorimo za dolgoročno sodelovanje z nami, s čimer nam omogočite, da poleg svetovanja poskrbimo tudi za vso potrebno administracijo na delovnopravnem področju. Tako smo namesto zunanjega svetovalca vaša kadrovska služba. Predlagamo, da nam pošljete povpraševanje ali nas pokličete, da se dogovorimo za način sodelovanja, ki vam najbolj ustreza.

Primerjava povprečne plače s stroškom najema kadrovske funkcije

1.754 €

Povprečna bruto slovenska plača za leto (Vir: Statistični urad RS)

195 €

Povprečni strošek za najem kadrovske funkcije do 25 zaposlenih

750 €

Povprečni strošek za najem kadrovske funkcije za 50 zaposlenih

1.037 €

Povprečni strošek za najem kadrovske funkcije za 200 zaposlenih

Ponujamo naslednje PRAV(N)E KADRING pakete:

  Naša storitev zajema Kadring S
(osnovni) paket
Kadring M
(medium) paket
Kadring XL
(premium) paket
  Vodimo in hranimo kadrovske evidence in dokumente
  Pripravimo in uredimo vse kadrovske dokumente za zaposlene (pogodbe, napotnice, obvestila …)
  Pripravimo in predstavimo splošne akte.
  Svetujemo vam na področju delovnega prava.
  Pripravimo vam predloge in plan izvedbe za razvoj kadrov.
  Zastopamo vas pred inšpekcijo za delo, med invalidskih postopkih, ob presojah procesov.
  Vodimo in urejamo vse potrebne evidence ter vas obveščamo o potekih.
  Izvajamo selekcijo kadrov (razpis, selekcija kandidatov, postopek zaposlitve …).
  Za vas pridobivamo nepovratna sredstva.
  Ažurno obveščanje.

Imate specifične želje in potrebe?

Paketi so podlaga, mi pa se vam popolnoma prilagodimo in vam pripravimo ponudbo po meri.

In kar je za vas najpomembnejše:

Vaša kadrovska funkcija je VEDNO skladna z vso zakonodajo in najnovejšimi kadrovskimi smernicami.

Naši strokovnjaki redno spremljajo spremembe zakonodaje in se intenzivno izobražujejo, hkrati pa v postopke dela uvajajo najučinkovitejše preverjene, dobre prakse podjetij v sorodnih panogah.

  • Prihranite denar,
  • zmanjšanje pravnih tveganj pri zaposlovanju,
  • večja fleksibilnost podjetja,
  • pridobite bolj učinkovito iskanje talentov,
  • vaše podjetje se lahko osredotoča na ključno dejavnost,
  • omogočen je boljši dostop do tehnologije,
  • zagotovite večjo skladnost z zakonodajo,
  • večje zadovoljstvo zaposlenih.

Ekipa naših strokovnjakinj

mag. Rebeka Tramšek
Vodja pravnega svetovanja

T: 02 / 80 55 203
M: 051 345 890
rebeka.tramsek@kadring.si

Rebeka je magistrica znanosti s pravniškim državnim izpitom. Bogate izkušnje na področju delovnega prava uporablja pri projektih vzpostavljanja notranjih pravil podjetij s pripravo vseh splošnih aktov delodajalca in podjetniških kolektivnih pogodb za naročnike iz različnih dejavnosti. Zaradi svojega občutka za delo z ljudmi uspešno rešuje težave, ki nastajajo na področju delovnih razmerij v podjetjih in vodi Informacijsko pisarno za preprečevanje mobinga, kamor se lahko obrnejo vsi, ki menijo, da se v njihovi delovni sredini pojavljajo težave s tem pojavom.

 

Metka Lešnik
Pravna svetovalka

T: 02 / 80 55 204
M: 051 428 489
metka.lesnik@kadring.si

Metka je pravna svetovalka, specializirana za svetovanje na področju delovnega prava in invalidske tematike. Pripravlja pravna mnenja in dokumente za delodajalce v zasebnem sektorju, sodeluje pri pripravi splošnih aktov delodajalcev, vodi invalidske postopke in skrbi za urejena delovna razmerja. Z rednimi usposabljanji in sodelovanjem na delovnem sodišču kot sodnica porotnica skrbi za pridobivanje novega znanja. Ukvarja se tudi s storitvami vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in brezposelne osebe. Usposobljena je za opravljanje koncesijske dejavnosti posredovanja dela in zaposlitve. Zaradi svoje natančnosti in marljivosti je uspešna pri pripravi dokumentacije za sodelovanje na različnih javnih razpisih in vodenju projektov.

 

Urša Lapajne Geisler
Pravno in kadrovsko svetovanje

T: 02 / 80 55 205
M: 041 326 889
ursa.lapajne@kadring.si

Urša ima večletne izkušnje z iskanjem in s selekcijo kadra, ocenjevanjem kompetenc zaposlenih, analizo obstoječih znanj zaposlenih in posledično izdelavo načrtov izobraževanja za zaposlene, individualno obravnavo ključnih kadrov, pripravo splošnih aktov in sistemizacijo delovnih mest ter drugih del s področja delovnega prava. Izkušnje ima tudi s prijavami na javne razpise. Organizira in vodi predavanja s področja delovnega prava, komunikacije in motivacije.

 

Mateja Hribernik
Vodja kadrovske pisarne

T: 02 / 84 53 901
M: 051 311 283
mateja.hribernik@kadring.si

Mateja je sodelavka na področju varnosti in zdravja pri delu ter na kadrovskem področju. Ima opravljen strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg del s področja varnosti in zdravja pri delu, prevzema tudi dela s področja reševanja in urejanja invalidske tematike, področje zaposlovanja in razpisov, kadrovske štipendije in šolske prakse ter vzpostavitve sistemov HACCP. Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in z željo po novih znanjih.

 

Katja Žmaher
Organizatorka kadrovske evidence

T: 02 / 84 53 911
M: 051 383 456
katja.zmaher@kadring.si

Katja deluje na pravnem področju. Ukvarja se s pripravo splošnih aktov in sistemizacijo delovnih mest ter z drugimi deli s področja delovnega prava. Redno spremlja zakonodajo in se izpopolnjuje na svojem področju. Odlikujejo jo komunikativnost, doslednost ter samoiniciativnost kar uspešno uporablja tudi pri storitvah vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne osebe.