Študentski servis

in delovna mesta

Delo v mehanskem in toplotnem laboratoriju – Impol R in R, d. o. o.

Delodajalec:

Pomočnik vodje projektov, smer gradbeništvo – EUTRIP, d. o. o. Celje

Delodajalec:

Kraj dela: Ljubljana

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas po dogovoru

Kontakt: 040 301 929, g. Nejc Avguštin

Podjetje vabi študente/ke in absolvente/ke (1. ali 2. bolonjske stopnje) s področja gradbeništva, da se kot pomočnik vodje projektov pridružijo uspešni ekipi, ki že vrsto let svetuje na področju trajnostne gradnje in pridobivanja nepovratnih sredstev. Nudimo delo na zanimivih in raznolikih projektih. Pogoj: poznavanje programov AutoCad, Microsoft Office, BIM.

Zaželeno je nekaj znanja s področja gradbene fizike, gradbenih materialov in tehnologije gradenj. Delovno mesto je v Ljubljani. Večina dela poteka v pisarni in nekaj na terenu po Sloveniji.

Prijavo s CV pošljite na e-naslov:nejc.avgustin@eutrip.si

Pomoč v spletni trgovini – Optics trade, d. o. o.

Delodajalec:

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: 6 EUR neto oz. 7,10 EUR bruto

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 070 228-227, g. Tarandek ali e-mail:ziga.tarandek@optics-trade.com

Si želiš delati v mladem, motiviranem, sproščenem kolektivu?
Podjetje potrebuje študenta za odgovarjanje mailov in svetovanje strankam po telefonu.
Zaželeno je znanje o strelstvo in lovstvo, ni pa pogoj.
Pričetek dela je ob 8. ali 7. uri, odvisno od dogovora.

Prijavo z življenjepisom je potrebno poslati na elektronski naslov.

Možnost kasnejše redne zaposlitve

 

Delo v pisarni – Prelest, d. o. o.

Delodajalec:

Kraj dela: Cigonca 27, Slov. Bistrica

Delovni čas: od 10 – 14 ure

Urna postavka: po dogovoru

Kontakt: 031 716 368. ga. Križanič

Potrebujejo študenta/ko absolventa računalniške ali ekonomske smeri za delo v pisarni.

 

Delo v proizvodnji – Alumero, d. o. o.

Delodajalec:

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: dopoldan – 5,89 EUR in popoldan – 6,48 EUR

Delovni čas: dopoldan, po dogovoru tudi popoldan

Kontakt: 02 80 55 700, ga. Vesna Vrečko

Potrebujejo študente za lažja proizvodna dela v proizvodnji aluminijskih konstrukcij.

 

Delo figuranta – Geometra, d. o. o.

Delodajalec:

Kraj dela: teren

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 041 654 056, g. Drača ali mail:geometra@siol.net

 

Potrebujejo dijaka ali študenta za delo na terenu.

Delo v proizvodnji – Aluminium Kety Emmi, d. o. o.

Delodajalec:

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Delovni čas: izmensko delo

Urna postavka: po dogovoru glede na izmensko delo – od 6 do 8 EUR bruto

Kontakt: 02 80 50 227, ga. Savski Jasmina

Potrebujejo študente za delo v proizvodnji. Zagotovljen je tudi topel obrok malice.

 

Delo v proizvodnji – Impol FT, d. o. o.

Delodajalec:

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 041 843 499, g. Vuk Peter

 

Potrebujejo študente za delo v proizvodnji.

Pomoč v strežbi – Kava bar baza

Delodajalec:

Kraj dela: Zg. Polskava

Urna postavka: 6,5 EUR

Delovni čas: izmensko delo

Kontakt: 031 807 156, ga. Darja Malinger

Potrebujejo študente za delo v strežbi.

Pomoč v strežbi – Bar pumba (Petrol Slov. Bistrica)

Delodajalec:

Delo na pakirni liniji – Alumat, d. o. o.

Delodajalec:

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: dopoldan

Kontakt: 041 354 151, g. Tomo

Potrebujejo študenta za delo na pakirni liniji.

Delo v pralnici – Unidel, d. o. o.

Delodajalec:

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: dopoldan

Kontakt: 02 80 55 230, ga. Irena

Potrebuje pomoč v pralnici.

Delo v proizvodnji – Impol PCP, PP Profili

Delodajalec: Impol PCP, d. o. o.

Kaj dela: Slovenska Bistrica

Delovni čas: delo v izmenah

Urna postavka: po dogovoru

Kontakt: 041 879 559, Željko Motaln.

Potrebujejo večje število študentov za delo v proizvodnji na pakirni liniji.

Delo v proizvodnji – Stampal SB, d. o. o.

Delodajalec: Stampal SB, d. o. o.

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 040 708 529, Bučar Stanislav

Potrebujejo študente za delo v proizvodnji za daljše obdobje.

Delo v proizvodnji – Impol FT, d o. o.

Delodajalec: Impol FT, d o. o.

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 041 372 491, ga. Capl Anica

Potrebujejo študente za delo v proizvodnji za daljše obdobje.

Delo v proizvodnji – Alumero, d. o. o.

Delodajalec: Alumero, d. o. o.

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 02 80 55 700 ali emai: vesna.vracko@alumero.si

Potebujejo študente za lažja dela v proizvodnji v dveh izmenah. Delo lahko opravljajo ženske/moški. Dopoldanska urna postavka je 5,89 € bruto, popoldanska 6,48€/h bruto. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. ali pošljete e-mail.

Prodaja smučarskih vozovnic – RTC Jakec Trije Kralji

Delodajalec: Hotel Jakec

Kaj dela: Trije Kralji

Delovni čas: 9 – 16 ure, cca. vsaki drugi dan

Urna postavka: 6 EUR neto

Kontakt: 02 80 34 506 Barbara, ali e-mail:hotel@jakec.si

Potrebujejo študenta/ko za pomoč pri prodaji smučarskih vozovnic.

Jemanje brisov hitrih testov na točki Slovenska Bistrica

Delodajalec:

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna posavka: 8 EUR/uro

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 031 866 264, Anna Maciejko

Išče še zanesljiva in odgovorna študent/ka za jemanje brisov hitrih testov na točki. Delovni čas po dogovoru. Končana srednja zdravstvena šola, minimum študent/ka 1 ali višjega letnika višje zdravstvene šole.

Delo v proizvodnji – S.A.J. d. o. o.

Delodajalec:

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 070 703 338, ga. Bernarda Brelih ali e-mail:vibrafinis@gmail.com

Potrebujejo študenta/ko za pomoč v proizvodnji za pomoč. Delo poteka v prijetnem kolektivu: trovaliziranje, galvanizacija, peskanje.

Pomoč v strežbi – KUKI GOST, Caffe bar Kuki

Delodajalec:

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 041 577 100, ga. Karmen Korošec ali e-mail: karmen.koroseck@gmail.com

Potrebujejo študena/ko za pomoč pri strežbi.

Naročilo napotnice

Za naročanje napotnic lahko pokličete na 02 80 55 200 ali na 031 346 768.

Objava prostega delovnega mesta

Izpolnite obrazec in naročite objavo prostega dela za dijake ali študente

Ne prezrite

Najnižja bruto urna postavka od 1. aprila 2019 znaša 4,89 eur

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s prvim aprilom 2019 z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno delo začasnih in občasnih del dijakov in študentov določilo najnižjo bruto urno postavko za opravljeno delo začasnih in občasnih del 4,89 eur.

Vir: MDDSZ.

Od 1. aprila 2018 mora bruto urna postavka za študentsko delo znašati vsaj 4,73 €

Dijaki in študentje, ki opravljajo delo preko študentskega servisa, so od 1. aprila 2018 dalje upravičeni do povišanja minimalne urne postavke za uro opravljenega dela. Ura dela preko študentskega servisa po novem znaša vsaj 4,73 €.

Povišanje bruto urne postavke za opravljeno študentsko delo je določeno z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (UL RS, št. 17/2018), ki jo je sprejelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku julija izdala odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Bruto urna postavka ne sme biti nižja od 4,53 evra, odredba pa velja od 1. septembra 2016 dalje.

Skladno z omenjeno odredbo to pomeni, da morate vsem dijakom in študentom, ki pri vas opravljajo študentsko delo, od 1. septembra dalje plačati vsaj 4,53 evra bruto na uro. Takšna urna postavka velja za vsa dela, opravljena po 1. septembru 2016. Za dela, opravljena pred tem, je še vedno najnižja urna postavka 4,50 evra bruto.

Več informacij lahko dobite na spletni strani pristojnega ministrstva.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2014, z dne 29. 12. 2014, na področju študentskega dela spreminja obremenitev študentskega dela in uvaja minimalno bruto urno postavko.

Obremenitev študentskega dela:

S 1. 2. 2015 se uvaja plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) tako za delodajalca kot za študenta. Delodajalec bo plačeval PIZ po stopnji 8,85 odstotka na bruto znesek, naveden na napotnici, študent pa PIZ po stopnji 15,5 odstotka od bruto zneska, navedenega na napotnici. Delodajalec bo po novem dolžan plačevati tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 odstotka na bruto znesek, naveden na napotnici, ukinja pa se plačevanje pavšala za zavarovanje za primere smrti in invalidnosti. Za delodajalca se po novem spreminja še plačevanje pavšala za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, in sicer le-to po novem znaša 0,53 odstotka na bruto znesek, naveden na napotnici (do 1. 2. 2015 pa znaša 4,63 evra). Prav tako se za delodajalce spreminja višina plačevanja koncesijske dajatve in dodatne koncesijske dajatve.

Iz navedenega izhaja, da znesek na napotnici študenta ne bo več enak neto izplačilu študenta, saj bo tudi študent dolžan plačevati prispevke, in da se bo študentsko delo za delodajalca malce podražilo. Študent, ki sedaj za študentsko delo dobi plačilo v višini 100 evrov, bo od 1. 2. 2015 za enako delo dobil plačilo v višini 84,50 evra. Delodajalec je do sedaj moral za delo tega študenta plačati dobrih 130 evrov, od 1. 2. 2015 pa bo moral slabih 134 evrov.

Minimalna bruto urna postavka:

Od 1. 2. 2015 je določena tudi minimalna bruto urna postavka, ki znaša 4,5 evra in se uporablja za vse izdane napotnice in delo opravljeno po 1. 2. 2015. Višina minimalne bruto urna postavke se bo usklajevala z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in jo bo enkrat letno določil minister, pristojen za delo, najkasneje do 1. aprila v koledarskem letu.

Namesto zaključka

Poudariti moramo, da se bo spremenjena obremenitev študentskega dela obračunala in plačala že pri vseh izplačilih študentom po 1. 2. 2015, ne glede na to, kdaj je bilo delo dejansko opravljeno oziroma kdaj je bila izdana faktura za opravljeno študentsko delo.

Lokacija in delovni čas

Kontakt

Tel.: 02 80 55 200

Mob.: 031 346 768
 

Delovni čas

Ponedeljek: 8.00 – 15.30

Torek: 8.00 – 15.30
Sreda: 8.00 – 15.30
Četrtek: 8.00 – 15.30
Petek: 8.00 – 13.00

Nahajamo se v Slovenski Bistrici na Trgu svobode 26!