Študentski servis

in delovna mesta

Promocije po nakupovalnih centrih – Top Team d. o. o. Ptuj

Delodajalec: Top Team, d. o. o. Ptuj

Kraj dela: Ptuj

Urna postavka: 11 neto/h in potne stroške

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 040 984 356 , g. Maks Rauh, email:rauh.maks1@gmail.com

V svoj kolektiv vabijo komunikativne, energične in delavne študente za pomoč pri prodaji, promociji in trženju. Nudijo organiziran prevoz, dober zaslužek, profesionalen odnos. Vloge pošljite na email: prijava.topteam@gmail.com.

Promocije po nakupovalnih centrih – Top Team d. o. o. Maribor

Delodajalec: Top Team, d. o. o. Maribor

Kraj dela: Maribor

Urna postavka: 11 neto/h in potne stroške

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 040 984 356 , g. Maks Rauh, email:rauh.maks1@gmail.com

V svoj kolektiv vabijo komunikativne, energične in delavne študente za pomoč pri prodaji, promociji in trženju. Nudijo organiziran prevoz, dober zaslužek, profesionalen odnos. Vloge pošljite na email: prijava.topteam@gmail.com.

Promocije po nakupovalnih centrih – Top Team d. o. o. Celje

Delodajalec: Top Team, d. o. o. Celje

Kraj dela: Celje

Urna postavka: 11 neto/h in potne stroške

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 040 984 356 , g. Maks Rauh, email:rauh.maks1@gmail.com

V svoj kolektiv vabijo komunikativne, energične in delavne študente za pomoč pri prodaji, promociji in trženju. Nudijo organiziran prevoz, dober zaslužek, profesionalen odnos. Vloge pošljite na email: prijava.topteam@gmail.com.

Promocije po nakupovalnih centrih – Top Team d. o. o. Slovenske Konjice

Delodajalec: Top Team, d. o. o. Slovenske Konjice

Kraj dela: Slovenske Konjice

Urna postavka: 11 neto/h in potne stroške

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 040 984 356 , g. Maks Rauh, email:rauh.maks1@gmail.com

V svoj kolektiv vabijo komunikativne, energične in delavne študente za pomoč pri prodaji, promociji in trženju. Nudijo organiziran prevoz, dober zaslužek, profesionalen odnos. Vloge pošljite na email: prijava.topteam@gmail.com.

Promocije po nakupovalnih centrih – Top Team d. o. o. Slovenska Bistrica

Delodajalec: Top Team, d. o. o. Slovenska Bistrica

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: 11 neto/h in potne stroške

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 040 984 356 , g. Maks Rauh, email:rauh.maks1@gmail.com

V svoj kolektiv vabijo komunikativne, energične in delavne študente za pomoč pri prodaji, promociji in trženju. Nudijo organiziran prevoz, dober zaslužek, profesionalen odnos. Vloge pošljite na email: prijava.topteam@gmail.com.

 

 

 

Pomoč v kuhinji – Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica

Delodajalec: Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica

Kraj dela: Slov. Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 02 80 51 446, ga. Petra Lozinšek ali email: petra.lozinsek@vrtec-slobistrica.si

 

Potrebujejo študente ta pomoč pri pomivanju posode in grobo priprave živil.

Delo v strežbi – Kafe bar Baza

Delodajalec: Kafe Bar Baza

Kraj dela: Zg. Polskava

Urna postavka: 8 EUR/h

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 031 807 156, g. Leon Petek

 

Potrebujejo študente za delo v strežbi.

Delo v proizvodnji – Impol FT, d. o. o.

Delodajalec: Impol FT, d.o. o.

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Delovni čas: samo dopoldan

Urna postavka: po dogovoru

Kontatk: 041 843 499, g. Vuk Peter

 

Potrebujejo študente za delo na pakirni liniji.

 

Delo v proizvodnji – Impol PCP, d. o. o.

Delodajalec: Impol PCP, d. o. o.

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: posebni režim dvoizmenskega dela

Kontakt: 041 879 559, g. Željko Motaln

 

Za daljše obdobje potrebujejo študente za delo v posebnem režimu dvoizmenskega dela.

 

Montaša stavbnega pohištva – Damjan Kos s. p.

Delodajalec: Damjan Kos, s. p.

Kraj dela: Ljubljana, Maribor

Delovni čas: po dogovoru

Urna postavka: po dogovoru

Kontakt: 040 326 819, g. Damjan Kos

Potrebujejo študente za pomoč pri montaži stavbnega pohištva.

Pomoč v vrtcu – pomočnica vzgojiteljice – OŠ Gustava Šiliha Laporje

Delodajalec: OŠ Laporje

Kraj dela: Laporje

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 02 829 58 58, ga. Margareta Voglar

 

Potrebujejo študenta/ko za pomoč v vrtcu – pomočnice vzgojiteljice.

Delo v proizvodnji – Stampal SB, d. o. o.

Delodajalec: Stampal SB, d. o. o.

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Urna postavka: po dogovoru

Delovni čas: po dogovoru

Kontakt: 040 708 529, Stanislav Bučar

Potrebujejo študente za delo v proizvodnji.

 

 

 

 

Delo v proizvodnji – Impol Final, d. o. o.

Delodajalec: Impol Final, d. o. o.

Kraj dela: Slovenska Bistrica

Delovni čas: izmensko delo

Urna postavka: po dogovoru

Kontakt: 031 337 569, g. Škrabl Denis

 

Potrebujejo študente za delo v proizvodnji.

Naročilo napotnice

Dosegljivi smo na 02 80 55 200 ali na 031 346 768. Pišete nam lahko na studentski.servis@kadring.si

 

V primeru, da nimate urejenega statusa študenta, pripnite skenirano potrdilo o šolanju.

Objava prostega delovnega mesta

Izpolnite obrazec in naročite objavo prostega dela za dijake ali študente

Ne prezrite

Najnižja bruto urna postavka od 1. aprila 2019 znaša 4,89 eur

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s prvim aprilom 2019 z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno delo začasnih in občasnih del dijakov in študentov določilo najnižjo bruto urno postavko za opravljeno delo začasnih in občasnih del 4,89 eur.

Vir: MDDSZ.

Od 1. aprila 2018 mora bruto urna postavka za študentsko delo znašati vsaj 4,73 €

Dijaki in študentje, ki opravljajo delo preko študentskega servisa, so od 1. aprila 2018 dalje upravičeni do povišanja minimalne urne postavke za uro opravljenega dela. Ura dela preko študentskega servisa po novem znaša vsaj 4,73 €.

Povišanje bruto urne postavke za opravljeno študentsko delo je določeno z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (UL RS, št. 17/2018), ki jo je sprejelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku julija izdala odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Bruto urna postavka ne sme biti nižja od 4,53 evra, odredba pa velja od 1. septembra 2016 dalje.

Skladno z omenjeno odredbo to pomeni, da morate vsem dijakom in študentom, ki pri vas opravljajo študentsko delo, od 1. septembra dalje plačati vsaj 4,53 evra bruto na uro. Takšna urna postavka velja za vsa dela, opravljena po 1. septembru 2016. Za dela, opravljena pred tem, je še vedno najnižja urna postavka 4,50 evra bruto.

Več informacij lahko dobite na spletni strani pristojnega ministrstva.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2014, z dne 29. 12. 2014, na področju študentskega dela spreminja obremenitev študentskega dela in uvaja minimalno bruto urno postavko.

Obremenitev študentskega dela:

S 1. 2. 2015 se uvaja plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) tako za delodajalca kot za študenta. Delodajalec bo plačeval PIZ po stopnji 8,85 odstotka na bruto znesek, naveden na napotnici, študent pa PIZ po stopnji 15,5 odstotka od bruto zneska, navedenega na napotnici. Delodajalec bo po novem dolžan plačevati tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 odstotka na bruto znesek, naveden na napotnici, ukinja pa se plačevanje pavšala za zavarovanje za primere smrti in invalidnosti. Za delodajalca se po novem spreminja še plačevanje pavšala za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, in sicer le-to po novem znaša 0,53 odstotka na bruto znesek, naveden na napotnici (do 1. 2. 2015 pa znaša 4,63 evra). Prav tako se za delodajalce spreminja višina plačevanja koncesijske dajatve in dodatne koncesijske dajatve.

Iz navedenega izhaja, da znesek na napotnici študenta ne bo več enak neto izplačilu študenta, saj bo tudi študent dolžan plačevati prispevke, in da se bo študentsko delo za delodajalca malce podražilo. Študent, ki sedaj za študentsko delo dobi plačilo v višini 100 evrov, bo od 1. 2. 2015 za enako delo dobil plačilo v višini 84,50 evra. Delodajalec je do sedaj moral za delo tega študenta plačati dobrih 130 evrov, od 1. 2. 2015 pa bo moral slabih 134 evrov.

Minimalna bruto urna postavka:

Od 1. 2. 2015 je določena tudi minimalna bruto urna postavka, ki znaša 4,5 evra in se uporablja za vse izdane napotnice in delo opravljeno po 1. 2. 2015. Višina minimalne bruto urna postavke se bo usklajevala z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in jo bo enkrat letno določil minister, pristojen za delo, najkasneje do 1. aprila v koledarskem letu.

Namesto zaključka

Poudariti moramo, da se bo spremenjena obremenitev študentskega dela obračunala in plačala že pri vseh izplačilih študentom po 1. 2. 2015, ne glede na to, kdaj je bilo delo dejansko opravljeno oziroma kdaj je bila izdana faktura za opravljeno študentsko delo.

Lokacija in delovni čas

Kontakt

Tel.: 02 80 55 200

Mob.: 031 346 768
 

Delovni čas

Ponedeljek: 8.00 – 15.30

Torek: 8.00 – 15.30
Sreda: 8.00 – 15.30
Četrtek: 8.00 – 15.30
Petek: 8.00 – 13.00

Uporabnike ŠTUDENTSKEGA SERVISA KADRING obveščamo, da zaradi procesa selitve do konca decembra 2022 poslujemo “on-line”.