Aktivno staranje delovne sile - ASI

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

V podjetju Kadring izvajamo vse aktivnosti v okviru razpisa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

V Kadringu imamo ustrezne reference in izkušnje s pripravo strategije za upravljanje starejših zaposlenih.

Dobro zastavljena strategija je osnova za pripravo načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (aktivnost B1), izvedbo motivacijskih programov za starejše zaposlene (aktivnost B2) ter usposabljanja za zaposlene (aktivnost B3). V podjetju Kadring smo izvajalci vseh sklopov aktivnosti v okviru programa »CELOVITA PODPORA PODJETJEM ZA AKTIVNO STARANJE DELOVNE SILE – ASI”.

SKLOP B: Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih

V Kadringu imamo ustrezne reference in izkušnje s pripravo načrta osebnega in poklicnega razvoja ter z izvajanjem usposabljanj in delavnic za pridobivanje kompetenc.

Sklop B zajema:

  • izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
  • udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
  • usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih.

Vas zanima podrobnejša predstavitev naše ponudbe?

Z veseljem vam posredujemo več informacij o pripravi strategije in o usposabljanjih.

Z veseljem vam posredujemo več informacij o pripravi strategije in o usposabljanjih.

Kontaktirajte nas:
Urška Kukovič Rajšp, vodja projektov: urska.kukovic@kadring.si, 040 602 491
Metka Lešnik, pravna svetovalka: metka.lesnik@kadring.si, 051 428 489.