HRM 4.0

Celostna podpora strateški kadrovski funkciji

Za UČINKOVITO OPRAVLJANJE STRATEŠKIH FUNKCIJ, je nujno potrebna ustrezna PODPORA KADROVSKE FUNKCIJE tako s strani vodstva kot s celovitim in preglednim kadrovskim informacijskim programom, kot je HRM 4.0. Ta omogoča AVTOMATIZACIJO ADMINISTRATIVNEGA DELA in PODPORO PRI IZVAJANJU OCENJEVANJ, SPREMLJANJU REALIZACIJE CILJEV in drugih aktivnosti, ki so nujne za uspešno diferenciacijo kadrov.

Zakaj HRM 4.0?

Digitalizacija kadrovske funkcije, varstva pri delu, razvoja zaposlenih, usposabljanj ter mnogo več.

70 %

boljši pretok informacij

90 %

HR administrativnih del bo do leta 2035 avtomatiziranih

14 ur

dela prihrani kadrovik tedensko

10-20 %

denarja prihrani podjetje z avtomatizacijo kadrovskega procesa

Predstavitev programa z uporabnimi nasveti s področja kadrovske funkcije

PDF Brošura aplikacije HRM 4.0

Ključni moduli aplikacije

Kaj pridobite s HRM 4.0?

Programsko orodje in top strokovnjake, ki vas podprejo pri vpeljavi in izvajanju strateške kadrovske funkcije. Tako boste lažje in hitreje:

  • Realizirali poslovno strategijo.

Vzpostavili boste aktivni management izvedbe poslovnih ciljev preko usklajevanja ciljev ter rednega in pravočasnega ukrepanja, opolnomočenja zaposlenih in učinkovite komunikacije poslovne strategije.

  • Vzpostavili učinkovit razvoj in izkoristek talentov v organizaciji.

Znižali boste stroške rekrutinga, manj bo motenj poslovanja zaradi fluktuacije zaposlenih, izboljšalo se bo delo s talenti, povečali boste učinkovitost izobraževanja in izboljšali razvoj zaposlenih ter s tem gradili njihovo zavzetost.

  • Hitreje sprejemali boljše poslovne odločitve in povečali transparentnost.

Imeli boste direkten dostop do ključnih poslovnih kazalnikov podjetja in kazalnikov o uspešnosti zaposlenih, ažurne informacije, učinkovito upravljanje razvojnih potreb, kariernih ciljev, investicij v izobraževanje in zmanjšanje ročnih vnosov za obvladovanje podatkov..

Trg delovne sile je zrel. Ob trenutnem ugodnem poslovnem okolju in gospodarski rasti so dobri kadri večinoma že razporejeni.

Zato je nujno, da podjetja znajo odgovoriti na dve vprašanji:

  • Ali znamo pritegniti najboljše strokovnjake?
  • Ali jih znamo zadržati v podjetju?

Nove vloge kadrovske službe

Odgovor na vprašanji ponuja vpeljava strateške kadrovske funkcije. Ker se morajo zaposleni v kadrovski službi namesto z administracijo in poročili ukvarjati z boljšim vključevanjem zaposlenih, gradnjo zavzetosti in pripadnosti, oblikovanjem organizacijske kulture, krepitvijo vrednot, izboljševanjem organizacijskih sistemov, urjenjem vodij, upravljanjem sprememb, z delovanjem kot strateški partner in svetovalec vrhnjega managementa ter tudi z zastopanjem interesov zaposlenih in skrbjo za njihov razvoj.

Prehod od operativne do strateške kadrovske funkcije