PROJEKTI

Od ideje do izvedbe projekta. Od razpisa do nepovratnih sredstev

Projekti in razpisi za povratna in nepovratna sredstva

Imamo več letne izkušnje z razpisi za nepovratna sredstva, s prijavo na razpise, vodenjem in realizacijo projektov.  Vodimo in sodelujemo tudi v različnih kadrovskih projektih.

Za vas pripravimo, prijavimo in vodimo RAZVOJNO RAZISKOVALNE PROJEKTE, KADROVSKE PROJEKTE, različne VAVČERJE ter projekte na področju E-POSLOVANJA.

Vodje projektov in zaposleni v Kadringu, vam s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju javnih razpisov, pripravimo prijavno dokumentacijo in vam pripeljemo projekt od ideje do realizacije.

>5mio €

smo za naše stranke v zadnjih 8 letih pridobili nepovratnih sredstev

>145

podjetij s katerimi smo sodelovali

72

projektov , ki smo jih prijavili za različna podjetja

61

projektov , ki smo jih vodili in uspešno realizirali

Bi želeli biti obveščeni o aktualni razpsih?

Prijavite se na e – novice o javnih razpisih

USPEŠNO REALIZIRANI PROJEKTI

Projekt “ERGONOMSKO UREJENO DELOVNO MESTO“ je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Namen projekta je bil

Delodajalcem nuditi strokovno pomoč pri ergonomski ureditvi delovnega mesta ter zaposlene ozavestiti o pomenu ergonomske ureditve delovnega mesta ter sledenju smernicam ergonomske ureditve.

Cilji projekta je bil

Definirati 3 najbolj tipična delovna mesta oz. poklicne profile v vsaki izmed dejavnosti, ki jo pokriva SKEI; dejavnost kovinske industrije, elektroindustrije ter dejavnost kovinskih materialov in livarn.

 • Pripraviti kontrolno listo za preverjanje ergonomske ureditve delovnega mesta za 9 delovnih mest.
 • Izpolnitev kontrolnih list s strani vsaj 20 oseb, zaposlenih na posameznem tipičnem delovnem mestu, skupaj torej izpolnitev s strani 180 oseb.
 • Izvesti delavnico na temo ergonomske ureditve delovnega mesta za osebe, zadolžene za varnost in zdravje pri delu v družbah.
 • Izdati 5 plakatov z opozorili zaposlenim kako prispevati k ergonomski ureditvi delovnega mesta.
 • Posneti 3 kratke videoposnetke o ergonomski ureditvi delovnega mesta.

Rezultati projekta:

Projekt “Uvajanje programa mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu” je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Namen projekta je bil

Oblikovati model mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, ki ga bo mogoče aplicirati na vsa proizvodna podjetja v Sloveniji, s posebnim poudarkom na podjetjih, ki delujejo v okviru SKEI (dejavnost kovinskih materialov in livarn, dejavnost elektroindustrije in kovinska industrija).

Predstavitev projekta

PDF

Cilji projekta so bili

 • Oblikovati model mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, ki ga bo mogoče aplicirati na vsa proizvodna podjetja v Sloveniji.
 • Predstavitev uvedbe modela mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu podjetjem v dejavnostih kovinske in elektroindustrije ter v dejavnosti kovinskih materialov.
 • Uvedba modela mentorstva in evalvacija učinkov modela v vsaj 10 podjetjih v zgoraj omenjenih delavnostih.
 • Predstavitev modela mentorstva na delavnici z namenom razširitve modela na vsa proizvodna podjetja v Sloveniji. Cilj je, da k uvedbi modela mentorstva pristopi vsaj 10 dodatnih proizvodnih podjetij izven panog kovinske in elektroindustrije.
 • Pripraviti in objaviti pisna navodila za uvedbo in evalvacijo učinkovitosti modela mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v proizvodni dejavnosti.
 • Znižati število delovnih nezgod v podjetjih, v katerih bo uveden model mentorstva, za 20 % v letu 2017 v primerjavi z letom 2014.“

Rezultati projekta so bili sledeči: