KOC MAT 2.0

Kompetenčni center za razvoj materialov KOC MAT 2.0 združuje podjetja v sklopu SRIP-A MATPRO

KOC MAT 2.0

Obiščite uradno spletno stran KOC MAT 2.0

V podjetju Kadring, d.o.o., smo veseli uspešnega začetka novega Kompetenčnega centra za razvoj materialov KOC MAT 2.0, v katerem sodeluje kar 33 partnerjev. Kompetenčni center deluje pod okriljem SRIP-a MATPRO.

KOC MAT 2.0 združuje podjetja v sklopu SRIP-A MATPRO, ki delujejo na 3 področjih:

  • kovinsko-predelovalna industrija,
  • multikomponente in premazi
  • ter IKT.

Podjetja v partnerstvu skupaj zaposlujejo več kot 6.000 oseb in letno ustvarijo več kot 4,3 milijarde prihodkov (upoštevani so prihodki iz konsolidiranih bilanc za 2018) oz. 1 % slovenskega BDP ter so izrazito izvozno naravnana. 

>6.000

zaposlenih

>4,3

ustvarjenega

mrd

letnega prihodka

1 %

slovenskega BDP

Glavni namen KOC MAT 2.0

je povezati podjetja na področju razvoja kompetenc zaposlenih, izvedba skupnih usposabljanj na prednostnih področjih:

  • učinkoviti razvoj materialov,
  • digitalizacija procesov,
  • uvajanje avtomatizacije in robotizacije in
  • izboljšanje kakovosti procesov in izdelkov.

S tem pa dvigniti ključne kompetence zaposlenih in zagotavljanje rasti dodane vrednosti na zaposlenega, obsega prihodkov in rast delovnih mest v dejavnosti kovinsko-predelovalne industrije in multikomponent (ožja definicija).

Glavni cilji projekta

so priprava in izvedba novega programa usposabljanja na področju digitalizacije in avtomatizacije:

Strokovnjak za uvajanje in vodenje področja digitalizacije v proizvodnem podjetju.

Za namen zagotavljanje trajnosti izvedbe programa in prenosa znanj se bomo povezali s fakultetami FERI, NTF UL in drugimi, ter zagotovili prenos modulov usposabljanja v izobraževalni proces prek izbirnih predmetov.

Workshop Teamwork

 

Skupni interes


 

Podjetja v KOC MAT 2.0 imamo komplementarne proizvodne programe, zato imamo tradicijo partnerskega povezovanja (kupec-dobavitelj/razvojni dobavitelji).

 


zakonsko obvezna usposabljanja

Soočamo se z istimi izzivi: optimizacija proizvodnih procesov, posodobitev proizvodnih programov, avtomatizacija, robotizacija in informatizacija proizvodnega procesa,  uvedba digitalizacije procesov, izboljšanje uvajanja praks vitke proizvodnje in kreiranje pogojev za razvoj materialov kot končnih produktov. Z dvigom kompetenc bomo pridobili znanja za uvajanje sistemov obvladovanja proizvodnje in tehnološkega razvoja.


 

Z dvigom kompetenc bomo pridobili znanja za uvajanje sistemov obvladovanja proizvodnje in tehnološkega razvoja.

 

 

Glavne aktivnosti in področja sodelovanja:


Organizacija usposabljanj za predstavitev in prenos dosedanjih praks s področja digitalizacije, avtomatizacije in robotizacije.


Priprava novega, trajnega programa usposabljanja.


Optimizacija stroškov z organizacijo skupnih usposabljanj za pridobivanje potrebnih kompetenc zaposlenih na ključnih profilih.


Sodelovanje predstavnikov partnerjev pri pripravi poklicnih standardov.

Partnerstvo