Mobing

Učinkovito preprečevanje mobinga na delovnem mestu

Kaj je MOBING?

 

Mobing na delovnem mestu vključuje skupino ljudi ali posameznika, ki sodelavca usmerjajo v izolacijo, ponižanje in agresijo.
Vpliv na žrtev mobinga ima lahko resne posledice na njegovo psihično stanje. Prav tako ima lahko mobing uničujoč vpliv na podjetje.
Lastniki, direktorji in vodje podjetij se morajo zavedati znakov mobinga in sprejeti ukrepe za spodbujanje zdravega delovnega okolja.

Ste se kdaj počutili kot PURL?

Vsa omenjena dejanja štejejo za mobing na delovnem mestu:

  • Nevračanje telefonskih klicev, ignoriranje e-pošte in na splošno izolacijo žrtve od sodelavcev.

  • Klicanje imen in osebni napadi na žrtev.

  • Širjenje laži in govoric o žrtvi.

  • Ustvarjanje težkega delovnega okolja z nerealnimi zahtevami in roki ter onemogočanjem napredovanja in izboljšanja položaja v službi.

  • Napad na zdravje žrtve, označevanje žrtve za bolno ali noro in izkazovanje vedenja, ki lahko žrtvi fizično ali duševno škoduje.

V zadnjih letih je mobing tema, ki jo pogosto zasledimo v medijih. Slišimo, da delavci vlagajo tožbe iz naslova mobinga. Zaradi navedenega vsi delodajalci veste, da morate skladno z zakonom sprejeti določene ukrepe na tem področju.

 

Ampak kakšni naj bodo ti ukrepi? Kako se lotiti urejanja te problematike v praksi?

Pri tem vam pomaga informacijska pisarna za preprečevanje mobinga, ki pri nas deluje že od leta 2007. Pomagamo vam s svetovanjem pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje, prepoznavanje in odpravljanje mobinga. Prav tako nudimo brezplačno zunanjo strokovno pomoč žrtvam mobinga. Izvajamo tudi delavnice s področja preprečevanja, prepoznavanja in odpravljanja mobinga za vodje ali za pooblaščene osebe.

 

 

Na področju mobinga je najuspešnejša preventiva!

Zagotovite si jo pri nas!

Ali ste vedeli, …

… da je obveznost sprejetja ukrepov na področju mobinga določena kar v dveh zakonih? V 47. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) je določeno, da mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Podobno je v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011) v 24. členu opredeljeno, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

Na področju mobinga je najuspešnejša preventiva!

Zagotovite si jo pri nas!