Kadrovska evidenca

Vsi podatki o zaposlenem na enem mestu

Aplikacija HRM 4.0 omogoča enostavno ustvarjanje novih oseb oziroma zaposlenih v sistem. Na zaposlenem lahko enostavno vidimo njegovo personalno mapo in vse podatke ki jih potrebujemo v kadrovski evidenci. Na profilu osebe lahko poiščemo vse pogodbe osebe v organizaciji,  delovno dobo osebe, družinske člane, kontaktne podatke, naslov prebivališča in še mnogo več. Vse podatke o zaposlenem imamo zbrane na enem mestu in so oddaljeni le en klik.

Izpis pogodb o zaposlitvi

Aplikacija HRM 4.0 omogoča izpis pogodbe za posamezno osebo, omogočeno pa je tudi masovno tiskanje pogodb v primeru sistemizacije delovnih mest. Prav tako lahko pripravimo različne izpise, ki jih potrebuje kadrovska služba za ustrezno kadrovsko evidenco. Pripravimo lahko različne vrste obrazcev ob pričetku zaposlitve, soglasja, spremembe pogodb, naslovov, napredovanja, suspenze in podobno.

Za vse izpise se pripravijo predloge, na katere se izpišejo podatki o zaposlenem, o pogodbi osebe, o delovnem mestu, organizaciji, tarifnih sistemih …

Hitro iskanje zaposlenih in oseb v aplikaciji...

Sistem omogoča hitro in učinkovito iskanje, štipendistov, oseb brez pogodbe, oseb s pogodbo, invalidov ter zaposlenih po vlogah v podjetju. Aplikacija HRM 4.0 omogoča tudi enostavno filtriranje podatkov, iskanje oseb po organizacijskih enotah in/ali organizacijah, po delovnem mestu ali izmeni in po vlogi zaposlenega v podjetju.

Hiter dostop do vnesenih podatkov

Aplikacija HRM 4.0 omogoča hiter dostop do že vnesenih podatkov, ki se redno uporabljajo za obvladovanje kadrovskega področja. Enostavno lahko dostopamo do vseh izobrazb, ki si jih lahko razporedimo po različnih kategorijah (npr. Interni šifrant izobrazbe, Klasius P, Slovenski klasius izobrazbe ipd.), seznam poklicev in ostalih podatkov, ki jih vsakodnevno potrebujemo v kadrovski pisarni.

Pregled plačilnega sistema

Sistem omogoča enostavno oblikovanje plačilnega sistema v podjetju. V aplikaciji HRM 4.0 lahko ustvarimo plačilni sistem, ki temelji na zneskih plač, količnikih ali točkah na uro. V sistemu si hitro oblikujemo plačilni sistem, ki vsebuje tarifne in plačilne razrede. V sistemu si lahko nastavimo tudi vrednost točke v EUR, osnovno bruto plačo, in pa privzeto mesečno število ur. Vsi podatki se enostavno povezujejo med delovnimi mesti, pogodbami in se lahko integrirajo oziroma povežejo tudi v druge informacijske sisteme.

Določitev delovnih časov in registracijskih skupin

Aplikacija omogoča določanje delovnih časov in registracijskih skupin. Sistem se enostavno poveže oziroma integrira z večino sistemov za registracijo časa. Integriran sistem za registracijo delovnega časa bo prejemal ažurne podatke iz aplikacije HRM 4.0.

Sistem pohval in opozoril

Sistem omogoča enostavno vodenje seznama izdanih pohval in opozoril. Vodjem je v sistemu omogočen enostavno dodeljevanje pohval in opozoril svojim podrejenim. Zaposleni si lahko na svojem profilu ogleda prejete pohvale in opozorila. Sistem pohval opozoril je zelo koristen pri nagrajevanju in napredovanjih zaposlenih.