Varstvo pri delu in varstvo pred požarom

Iščemo študentko ali študenta za pomoč pri delu v administraciji!

Si želiš delati v okolju, ki ceni zagnanost in željo po učenju? Želiš pridobivati nove izkušnje?  Te odlikujejo vrednote kot so natančnost, pogum, inovativnost, sodelovanje? POTEM BERI DALJE: Mlad in zagnan kolektiv podjetja Kadring te pričakuje! Z uspešnim delovanjem se namreč širi tudi naš obseg dela, predvsem na področju administrativne podpore, projektnega dela in organizacije. … Continued

Preberite več

Prijavi se na izobraževanje iz varstva pri delu in opravi izpit.

Od danes naprej je omogočen nov način prijav na usposabljanje iz varstva pri delu in to kar prek spletne strani www.kadring.si.

Preberite več

Delovna oprema in obveznosti delodajalca

Naloga delodajalca je, da v delovnem okolju zagotavlja brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja uporabnika delovne opreme, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja.

Preberite več

Kaj moramo vedeti o pregledih delovne opreme?

Postavili smo nov stroj. Ali moramo opraviti pregled in preizkus pred uporabo ali je prvi pregled šele po 36 mesecih?

Preberite več

Zagotavljate primerno temperaturo v zimskem času?

Temperatura zraka v delovnih prostorih je eden od dejavnikov, katere mora delodajalec za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev upoštevati tako pri načrtovanju, opremljanju kot tudi vzdrževanju delovnih mest. Zimski letni čas predstavlja obdobje, v katerem običajno prihaja tudi do izrazito nizkih zunanjih temperatur zraka, kar v primerih neustreznega načrtovanja, opremljanja in vzdrževanja delovnih prostorov vpliva … Continued

Preberite več

Kako pogosto moramo svoje zaposlene pošiljati na zdravniške preglede?

Delodajalec je svojim zaposlenim skladno s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev dolžan zagotoviti predhodni zdravstveni pregled in nato periodične zdravstvene preglede, kar zapiše v izjavo o varnosti po napotkih strokovnjaka s področja medicine dela, ki določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov.

Preberite več

Ali lahko delavec odkloni napotitev na zdravniški pregled?

Opravljanje zdravstvenega pregleda, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se delavci srečujejo pri delu je v 54. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu določena kot pravica delavca, pa tudi njegova obveznost. Delavec se namreč mora odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri … Continued

Preberite več

Kdaj mora delodajalec usposabljati delavce?

Ob sklenitvi delovnega razmerja mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela. Prav tako mu mora ustrezno izobraževanje nuditi ob razporeditvi na drugo delovno mesto, uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Preberite več

Največ kršitev je s področja ocene tveganja

Z zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS št. 43/2011) se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in tudi delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom. Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja inšpekcija dela.

Preberite več

Zdravju prijazna pisarna

Zaradi narave dela, se v pisarnah pojavlja vedno manj dinamičnega dela. Delo se opravlja ob statičnih obremenitvah velikih mišičnih skupin, ki zadržujejo organizem v sedečem položaju, dinamično pa se aktivirajo le manjše mišične skupine, zlasti prsti rok, dlani ter podlahti.

Preberite več