Coaching

Usposobite se za coaching

Zakaj coaching?

 

Uvajanje praks coachinga je vse bolj uveljavljeno, saj lahko z uspešnim delom coachev precej dvignemo motivacijo zaposlenih in njihovo delovno storilnost.

Podjetja se v principu odločajo za dve obliki coachingov:

1. najamejo zunanje strokovnjake ali pa

2. usposobijo vodje, ki potem sami izvajajo coaching s svojimi zaposlenimi.

Želite več informacij ali podrobnejšo ponudbo?

Značilnosti dobrega coacha

Dober coach mora biti predvsem zrela oseba, ki pozna osnove psihoterapevtske znanosti. Slednja je zasnovana na podobnih teoretičnih konstruktih kot sam coaching.

Vodje, ki izvajate coachinge, se morate pri delu osredotočiti predvsem na tri stvari:

  • Prepoznajte veščine in sposobnosti, ki jih zaposleni že ima, in mu pomagajte, da jih razvije do popolnosti.

  • Spodbujajte produktivnost zaposlenega, pri čemer objektivno upoštevajte posameznikovo osebnost in njegove sposobnosti.

  • Zaposlenemu pomagajte, da se razvija celostno kot oseba, saj velja, da bolj kot je oseba celostno razvita in v stiku sama s sabo, bolje se bo odrezala na delovnem mestu. Ljudje, ki osebne težave prinašajo na delovno mesto, negativno vplivajo na celoten tim in zmanjšujejo produktivnost.

Coach lahko precej dvigne motivacijo in delovno storilnost zaposlenih.

Interno vs. eksterno izvajanje coachinga

Raziskave so pokazale, da se notranji coach-i manj osredotočijo na osebnostni razvoj delavcev kot zunanji.

Razlog za to je morda v tem, da zaposleni zunanjim coachem bolj zaupajo, saj niso neposredno povezani z njihovim delovnim okoljem. Tako se v tem primeru za osebnostni razvoj zaposlenih priporoča najem zunanjih sodelavcev.

Vsekakor pa obstajajo tudi prednosti internih coachev:

  • So bolj na voljo svojim učencem,
  • coaching je cenejši in zato tudi pogosteje dostopen,
  • lažje svetujejo, saj bolje poznajo interno politiko podjetja,
  • imajo več informacij, saj imajo vpogled v zaposlenega na delovnem mestu.

Kadring izvaja naslednje oblike coachinga

Coaching za odkrivanje osebnih potencialov in spodbujanje osebne rasti

Poudarek je na odkrivanju posameznikovih talentov.

Predhodno se izvede profiliranje zaposlenega, odkrijejo se njegovi potenciali. Tovrstni coaching zajema širši in bolj celovit pogled na posameznika.

Na srečanjih se razglablja o posameznikovih osebnih ciljih, razmišljanjih in občutjih.

Usmerjen je v povečevanje osebne učinkovitosti in zadovoljstva.

Primeren je za zaposlene, ki sprejemajo karierne odločitve, ki iščejo primerno razmerje med delom in zasebnim življenjem in tiste, ki želijo uspešneje obvladovati emocije na delovnem mestu.

Coaching za povečevanje delovne storilnosti

Pred izvajanjem coachinga je izvedena analiza posameznikove delovne storilnosti.

Coach se osredotoča na posebne zmožnosti zaposlenega, zahtevnost delovnega mesta, pomanjkljivosti in iskanje možnosti, kako izboljšati izkoristek delovnega časa.

Coaching za izboljšanje vodstvenih sposobnosti

Coaching je namenjen vodjem in temelji na izboljšanju vodstvenih sposobnosti.

Predhodno se z zaposlenim izvede test vodstvenih sposobnosti, nato pa se opredeli individualen program osvajanja vodstvenih veščin.

Coacheva naloga je, da posamezniku nudi oporo in spodbudo pri osvajanju novih znanj in vpeljavi konceptov v življenje.