Varstvo pri delu

Zdravniški pregledi

Aplikacija HRM 4.0 omogoča vnos zdravniških pregledov. Vnašamo lahko začetne zdravniške preglede, začetne usmerjene zdravniške preglede ter obdobne zdravniške preglede in obdobne usmerjene zdravniške preglede. V aplikaciji se tudi samodejno izpiše vabilo na zdravniški pregled in napotnica. Pri napotnici je omogočeno, da se samodejno, po e-pošti,  pošlje do izbranega zdravnika. Omogočeno je tudi, da se napotnice in vabila masovno tiskajo oziroma pošiljajo.

Pregledi delovne opreme

Aplikacija HRM 4.0 omogoča enostaven vnos vse delovne opreme, ki jo uporabljamo v podjetju. V sistemu lahko določimo inventarno št., Serijsko št., naziv delovne opreme, proizvajalca delovne opreme, Tip/model stroja, organizacijo, organizacijsko enoto ter lokacijo kjer se nahaja delovna oprema in mnogo več. Aplikacija omogoča tudi vodenje seznama opravljenih in planiranih pregledov. Sistem nas samodejno obvešča, katera delovna oprema je bila pregledana in kdaj so naslednji načrtovani pregledi delovne opreme. Planirane preglede lahko preverimo v sami aplikaciji oziroma si nastavimo obveščanje preko e – pošte.

Osebna varovalna oprema (OVO)

Aplikacija HRM 4.0 ponuja tudi modul v katerem lahko vodimo obvezno varovalno opremo in ostale osebne predmete zaposlenih. Vpis obvezne varovalne opreme in osebnih predmetov je zelo enostaven. Pri vnosu določimo šifro, frekvenco pregledov, naziv varovalne opreme, tip, področje, normative in opis opreme. Obvezna varovalna oprema se lahko izbere za posamično delovno mesto oziroma za vsako osebo posebej. Na profilu osebe lahko spremljamo ali je oseba prejela varovalno opremo ter ali je varovalna oprema ustrezno pregledana.

Delovne nezgode

Aplikacija HRM 4.0 ponuja tudi vpis delovnih nezgod. Pri vnosu delovne nezgode lahko izberemo oziroma navedemo vse potrebne podatke, ki so potrebni za prijavo poškodbe na delu (ER8). Obrazec ER8 se nam z enim klikom tudi izpiše v PDF obliki. Na posamezni nezgodi dodamo tudi poškodovance, kateri del telesa so si poškodovali, kakšna je narava poškodbe in ostale potrebne podatke. Prav tako lahko dodamo udeležence (nadrejeni, član komisije, nosilec ukrepa, priča in prijavitelj) ter njihove izjave in opise delovne nezgode. Sistem omogoča tudi vnos odškodninskih zahtevkov poškodovanca ter analizo vzroka (5 x zakaj).

Prijava incidentov

V aplikacijo HRM 4.0 lahko vnesemo tudi vse incidente, ki so se zgodili na delovnem mestu. Pri incidentu se določi datum in čas incidenta ter rok za odpravo. Prav tako lahko v sistemu vodimo evidenco ali je bil ukrep izveden. Na posameznem incidentu lahko vnesemo udeležence, aktivnosti ter analizo vzroka. Aktivnost lahko dodelimo točno določeni osebi ter določimo rok, do kdaj mora biti aktivnost zaključena. Aktivnost se bo samodejno prikazala tudi na prvi strani zaposlenega.