GREEN AL PRO

Cilj projekta Green Al Pro je izdelava zelene zlitine EN AW 6060 za varnostne dele v avtomobilski industriji. Projekt smo uspešno pridobili okviru Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE NOO« in je financiran v okviru ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt bo prinesel razvoj novega, okolju prijaznejšega izdelka, ki bo široko uporaben v avtomobilski industriji, saj bo ustrezal vsem varnostnim in kakovostnim zahtevam, postavljenih s strani kupcev kot so BMW, Audi, Mercedes-Benz. Novi izdelek bo profil iz 70 % recikliranega aluminija. Za dosego tega cilja smo sestavili konzorcij podjetij z ustreznimi sredstvi, infrastrukturo in kompetencami, ki zagotavljajo, da bo razvoj izdelka realiziran v roku dveh let. Vodilni partner konzorcija je podjetje Impol, d. o. o., pri projektu sodelujeta še Impol PCP, d. o. o., in Impol LLT, d. o. o.