Nacionalna poklicna kvalifikacija

Program priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Brezplačno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim boste lahko dokazovali vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Komu je tečaj namenjen?


Vsem, ki so pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane. Vsem, ki so dopolnili 18 let, ali mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo delovne izkušnje.

Potrebna predznanja?


Lahko ste začetnik z izkušnjami iz vajeništva ali praktičnega usposabljanja na delovnem mestu.

Trajanje usposabljanja:


30 pedagoških ur, ki se razdeli na ustrezno število terminov

NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobite certifikat o NPK.

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih.

Učimo se skozi vse življenje. NPK je ena izmed oblik, ki omogoča, da pridobimo in potrdimo svoje znanje z javno veljavno listino.

Postopek pridobivanja Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

1. prijava kandidata
2. svetovanje kandidatu in priprava njegove zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …)
3. preverjanje in potrjevanje NPK

 

Kadring je vpisan v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za naslednje NPK:

  • Vodja projekta

  • Vodja delovne skupine v proizvodnji

  • Upravljavec/upravljavka strojev v proizvodnji

  • Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin

 

Projekt temeljne poklicne kompetence se je uspešno zaključil s koncem leta 2022.