VKO za brezposelne

Razvoj veščin za iskanje zaposlitve

Velikokrat potrebujemo le nekaj drugačnih idej in pogledov, da lahko poiščemo svojo pravo pot!

Kadring izvaja storitve vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne znotraj Območne službe Maribor. Koncesijo za opravljanje storitev za trg dela smo prejeli leta 2016, podelilo pa nam jo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za iskalce zaposlitve izvajamo delavnice, ki so prilagojene potrebam udeležencev.

Iskanje zaposlitve je prodaja, kjer “posel” dobi najboljši prodajalec in ne nujno najboljši “izdelek”. Zato je dobro, da čim bolje poznamo učinkovite prodajne tehnike in tako skrajšamo čas iskanja. Dober prodajalec ve, da mora ustvariti mrežo kontaktov, ki ga pripeljejo do potencialnih strank. Vzame si čas, da analizira svoje potencialne stranke. Prav tako pozna metode priprave prepričljivega in personaliziranega prodajnega pisma. Predvsem pa zna dobro predstaviti svoj izdelek, pri čemer poudarja njegove prednosti in predvsem koristi za stranko. Podobno naj bi razmišljali tudi iskalci zaposlitve. Pri tem jim pomaga tudi udeležba na delavnicah, kjer podrobneje spoznajo prodajne veščine in tako povečajo učinkovitost nastopa na trgu dela.

Delavnica: Kariera po petdesetem

Delavnica “Kariera po petdesetem” je – kot že naziv pove – namenjena starejšim iskalcem zaposlitve. V petdnevni delavnici (štirje dnevi so namenjeni skupinskemu delu, en dan individualnemu delu doma) udeleženci bolje spoznajo metode iskanja zaposlitve, analizirajo svoje prednosti na trgu dela in izboljšajo pisno in ustno predstavitev delodajalcu. Spoznajo uspešne primere iskalcev zaposlitve svoje generacije. Dodana vrednost delavnice je tudi v širjenju prodajne mreže, udeleženci pa so po zaključku bolj motivirani za iskanje zaposlitve.

Delavnica: Učinkovit nastop na trgu dela

Delavnica je namenjena neposredno zaposljivim osebam. Traja šest dni, v tem času pa se udeleženci seznanijo s sodobnimi veščinami iskanja zaposlitve, si zastavijo zaposlitvene cilje, izpilijo prijavo in ponudbo ter življenjepis, izdelajo CV vizitko ter se seznanijo s pastmi in priložnostmi zaposlitvenih razgovorov.

Delavnica: Svetovalnica

Svetovalnica je dlje trajajoča in bolj poglobljena delavnica, ki je razdeljena na skupinska in individualna srečanja. V skupinskem delu (12 dni) udeleženci prepoznavajo svoje kompetence, zastavljajo zaposlitvene cilje, ki ustrezajo njihovim željam in tudi situacijskim oviram na trgu dela. Udeleženci se seznanijo z alternativnimi oblikami zaposlovanja in spoznajo delovnopravno zakonodajo. V delavnici se veliko časa nameni tudi pripravi prijave, ponudbe in življenjepisa ter treningu zaposlitvenega razgovora. Ob individualnih pogovorih (3 krat) z moderatorjem delavnice zastavijo akcijski načrt iskanja zaposlitve in z njegovo pomočjo individualizirano obravnavajo ovire na poti do zaposlitve. Delavnica je predvsem primerna za vse tiste, ki se težko motivirajo za iskanje zaposlitve, saj so tako deležni veliko spodbude in podpore.

Zadovoljstvo z izvajanjem

S tovrstnimi delavnicami imamo več kot deset let izkušenj. Slednje se pozna tudi na zadovoljstvu udeležencev, ki pogosto izpostavijo strokovnost in prijaznost izvajalk, posebej pa so veseli, ker so delavnice zanimive in spodbujajo veliko praktičnega dela.