Pregled za vodje

Delitev stimulacij

Vodje v programu na hiter in enostaven način ocenijo zaposlene po glavnih postavkah delovne učinkovitosti in dodelijo ustrezne stimulacije. Namesto vodenja tabel je delitev mesečnih stimulacij opravljena v nekaj klikih. Podatki o preteklih stimulacijah in ocenah so vedno dosegljivi.

Vnos pohval, ustnih in pisnih opozoril

Vodje lahko na enostaven in hiter način vpišejo pohvale in opozorila svojim zaposlenim. Vodjem je omogočen tudi pregled pohval in opozoril na nivoju celotne ekipe oziroma pregled pohval in opozoril za posameznika. Vodjem je omogočeno tudi tiskanje pohval in opozoril, ki se samodejno pripravijo glede na podatke v sistemu.

Prijava na usposabljanja in zdravniške preglede

Vodje imajo v aplikaciji HRM 4.0 omogočeno napotitev zaposlenih na zakonsko obvezna usposabljanja, zdravniške preglede in ostala usposabljanja, ki so potrebna za uspešno in učinkovito delo zaposlenega. Prijava na usposabljanje je enostavna in je opravljena z nekaj kliki. Vodjem se z rdečo obarvajo vsi zaposleni, katerim je potekel zdravniški pregled ali zakonsko obvezno usposabljanje.

Izdelava matrik kompetenc

Matrika kompetenc in usposobljenosti je eden ključnih dokumentov za dobro upravljanje s kadri. Spremljanje in zagotavljanje usposobljenosti zaposlenih zahtevajo tudi številni standardi na področju kakovosti (za avtomobilsko, farmacevtsko industrijo …). Na podlagi določenih kompetenc za delovno mesto, ki jih naredi kadrovska pisarna, lahko z aplikacijo HRM 4.0:

• v program vnašate ocene kompetenc, program pa vas pri tem vodi,
• naredite analizo skladnosti kompetenc delovnega mesta in zaposlenega,
• vodjem omogočite dober pregled nad usposobljenostjo zaposlenih in s tem lažjo organizacijo dela,
• zaposlenim omogočite pregled nad razvojem lastnih kompetenc.

Koristni predlogi in incidenti

Aplikacija HRM 4.0 vodjem omogoča pregled seznama vseh koristnih predlogov, ki so bili podani v njegovi ekipi. Prav tako ima vodja možnost, da pripravi določene izpise koristnih predlogov z le nekaj kliki. Vodja lahko pripravi izpis seznama KP s predlagatelji, poročilo o koristnih predlogih in obvestilo delavcu.

Postavljanje ciljev zaposlenim

Aplikacija HRM 4.0 omogoča pomoč vodjem,  da na ustrezen način postavijo cilje posameznika (postavitev cilja, postavljanje rokov, definiranje ključnih aktivnosti …), lažje in bolj pregledno spremljajo realizacijo ciljev posameznikov in organizacije na letni ravni ter v preteklih letih. Vodje imajo pregled nad realizacijo ciljev v preteklosti, kar omogoča bolj objektivno spremljanje delovne uspešnosti in učinkovitosti posameznika in posledično bolj objektivno nagrajevanje in pridobivanje podatkov o najbolj in najmanj delovno uspešnih posameznikih.

Spremljanje dnevnih aktivnosti in pregled podatkov

Vodje lahko s pomočjo aplikacije HRM 4.0, lažje in bolj pregledno spremljajo dnevne, tedenske, mesečne in letne aktivnosti, ki bi jih naj zaposleni naredili. Vodje lahko spremljajo odstotek zaključenih nalog (aktivnosti) in koliko časa so zaposleni potrebovali za zaključek določene aktivnosti.