Zdravstveni pregledi

Dolžnosti delodajalca na področju zdravstvenih pregledov

Zakon (ZVZD-1) delodajalca zavezuje, da mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

Pravice in obveznosti delavca

 • Delavec ima pravico do zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se srečuje pri delu.
 • Delavec se mora odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu.

Pravice in obveznosti delodajalca

 • Delodajalec mora v izjavi o varnosti z oceno tveganja določiti posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za delo v delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.
 • Delodajalec mora hraniti vso dokumentacijo po ZVZD-1 in njegovimi podzakonskimi akti, ki se nanaša na zdravstvene preglede delavcev.

 

Kršitev dolžnosti se kaznuje z globo

Od

2.000 €

do

40.000 €

Za kršitve se štejejo naslednja dejanja

 • Delodajalec v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne določi posebnih zdravstvenih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati delavci za delo v delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.
 • Delodajalec da v uporabo delovno opremo in druga sredstva za delo, ne da bi pridobil potrebno dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami oziroma potrebno dokumentacijo po predpisih o varnosti in zdravju pri uporabi sredstev za delo.
 • Delodajalec ne zagotovi, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravje pri delu izvaja izvajalec medicine dela.
 • Delodajalec ne zagotovi zdravstvenih pregledov delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

Urejanje zdravstvenih pregledov

Pri urejanju področja zdravstvenih pregledom vam vsekakor lahko pomagamo. Za vas opravimo naslednje storitve:

 • Sodelovanje z izvajalcem medicine dela pri pripravi zdravstvene ocene tveganja, ki je sestavni del ocene tveganja.
 • Priprava podlag za oceno tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih zahtevah;
 • Vodenje evidenc zdravstvenih pregledov.
 • Napotitev zaposlenih na zdravstvene preglede in izpolnjevanje napotnic za preventivne zdravstvene preglede.
 • Priprava preventivnih/korektivnih ukrepov za izboljšanje stanja.