Kompetenčni center

trgovine na debelo

Bili smo administrativno-finančni partner v kompetenčnem centru trgovine na debelo. Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji v okviru posamezne gospodarske panoge, ki zvišujejo usposobljenost kadra v panogi in omogočajo pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu. Naša glavna naloga je bila priprava modela kompetenc za pet panožnih profilov, definiranje kompetenc zaposlenih po petih profilih v panogi in priprava načrta usposabljanj za nadgradnjo kompetenc. Koordinirali smo izvajanje usposabljanj in skrbeli za učinkovito črpanje EU sredstev.

Projekt je trajal od 1. februarja 2013 do 31. avgusta 2015 in se je izvajal v okviru prve razvojne prioritete „Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti“ in prednostne usmeritve 1.2. „Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost“ Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Projekt se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada – v razmerju 85 % evropski del in 15 % slovenska udeležba.

Več o projektu najdete na http://koc-trgovina.si/.

Naši dogodki

Motivirani zaposleni prodajo več

27. avgusta 2015 smo organizirali zaključni dogodek projekta KOC, konferenco, ki smo jo poimenovali Motivirani zaposleni prodajo več. Konferenco smo pripravili v prijetnem okolju Konferenčnega centra Term Zreče pod Pohorjem.

Strokovni posvet o logistiki

21. maja 2015 smo organizirali Strokovni posvet o logistiki. Posvet velja za piko na i izobraževanja Velika znanja za mala skladišča, ki smo ga v sodelovanju z Višjo prometno šolo Maribor razvili posebej za naš KOC.

Kompetenčni center trgovine na debelo je eden izmed 12 kompetenčnih centrov, ki so uspeli na razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije v obdobju od leta 2013 do leta 2015. Prvi sklop kompetenčnih centrov je bil vzpostavljen leta 2010, v njem pa je sodelovalo sedem konzorcijev.