Organizacijska klima

Enostavna sestava vprašalnika

V aplikaciji HRM 4.0 je sestava vprašalnika za merjenje organizacijske klime zelo enostavna. Med moduli izberemo vprašalnike, nato dodamo nov vprašalnik. Vpišemo ime vprašalnika, izberemo tip vprašalnika, in sicer organizacijska klima ter datum vprašalnika. Po potrebi lahko dodamo tudi podrobnejši opis vprašalnika. V trenutku, ko potrdimo nov vprašalnik, lahko dodamo udeležence in dodamo vprašanja. Udeležence lahko dodamo posamično, glede na organizacijsko enoto oziroma glede na organizacijo. Na vprašalnik nato dodamo kategorije vprašanj. Pod vsako kategorijo pa dodamo novo vprašanje. Vprašanje lahko dodamo na podlagi kompetence, ki jo izberemo iz sistema ali dodamo povsem nepovezano vprašanje, ki ga oblikujemo samo, izberemo mero, na podlagi katere bo udeleženec ocenjeval, naziv vprašanja ter opis.

e - izpolnjevanje vprašalnika

V aplikaciji HRM 4.0 na prvi strani vsak zaposleni vidi odprte vprašalnike. Do reševanja vprašalnika ga loči le en klik. Ko klikne na vprašalnik lahko zaposleni prične z reševanjem vprašalnika o organizacijski klimi. Ko zaposleni vprašalnik izpolni ga potrdi in vprašalnik je oddan.

Generiranje rezultatov merjenja klime

Generiranje rezultatov merjenja organizacijske klime je zelo enostavno. Med vprašalniki poiščemo aktualen vprašalnik, ga izberemo ter izberemo možnost analiza vprašalnika. Pri analizi lahko izbiramo med povprečnimi vrednostmi odgovorov oziroma lahko vrednosti spremenimo v odstotke.

Primerjave rezultatov med oddelki

Pregled nad rezultati preteklih ocenjevanj

Pregled zgodovine ocenjevanj je zelo enostaven. Pretekle vprašalnike lahko iščemo s pomočjo filtrov, kjer lahko izbiramo vprašalnike glede na naziv, datum, tip in opisom vprašalnika. Prav tako imamo na voljo iskalnik, kjer vpišemo ključne besede in vprašalnik se nam bo prikazal.