O nas

Z odličnimi kadri do uspeha!

Kadring je edino specializirano kadrovsko podjetje v Sloveniji, ki z lastnimi strokovnjaki nudi celostne storitve na področju razvoja kadrov, korporativnega komuniciranja, delovnopravnega svetovanja ter varnosti in zdravja pri delu. Naša prednost so bogate izkušnje izvajanja storitev tako za proizvodna kot storitvena podjetja.

Naša prednost je ambiciozna in predana ekipa, ki poskrbi, da doseže cilje, ki jih zastavi z naročnikom.

Individualizirane rešitve in prilagajanje potrebam naročnikov so razlog, zakaj stranke z nami vztrajajo že več kot 20 let.

Veselimo se vašega odziva!

Kadring, kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o. o.

Sedež podjetja: Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica

Telefon: 02 80 55 200
E-pošta: info@kadring.si

Matična številka:
 5870941000
Davčna številka: SI40643778
TRR: SI56 0443 0000 0264 342


Delovni čas

Ponedeljek – Četrtek: 8.00 – 15.30
Petek: 8.00 – 13.00

Google map Kadring location

Ekipa

Nina Potočnik
Direktorica


M: 031 703 890
E-mail: nina.potocnik@kadring.si

Nina je svojo kariero začela na področju odnosov z javnostmi, pri čemer se je specializirala za področje internega komuniciranja. Korporativna revija Metalurg je pod njenim uredništvom v letu 2014 prejela nagrado strokovne žirije za najboljši interni medij v Sloveniji. V času študija je ob komunikologiji vzporedno študirala tudi kadrovski menedžment in s tega področja razvija nove koncepte dela. Dodatno se strokovno izpopolnjuje tudi med doktorskim študijem na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti. Uspešno je sodelovala pri uvajanju razvoja kadrov v več podjetjih, s posebnim poudarkom na uvajanju ciljnega vodenja in drugih metod za povečevanje učinkovitosti podjetja ter z uvajanjem sistematičnega razvoja kariere zaposlenih.

Metka Lešnik
Pravna svetovalka

T: 02 / 80 55 204
M: 051 428 489
E-mail: metka.lesnik@kadring.si

Metka je pravna svetovalka, specializirana za svetovanje na področju delovnega prava in invalidske tematike. Pripravlja pravna mnenja in dokumente za delodajalce v zasebnem sektorju, sodeluje pri pripravi splošnih aktov delodajalcev, vodi invalidske postopke in skrbi za urejena delovna razmerja. Z rednimi usposabljanji in sodelovanjem na delovnem sodišču kot sodnica porotnica skrbi za pridobivanje novega znanja. Ukvarja se tudi s storitvami vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in brezposelne osebe. Usposobljena je za opravljanje koncesijske dejavnosti posredovanja dela in zaposlitve. Zaradi svoje natančnosti in marljivosti je uspešna pri pripravi dokumentacije za sodelovanje na različnih javnih razpisih in vodenju projektov.

Željka Kutija
Vodja PZV

T: 02 / 84 53 843
M: 041 822 838
E-mail: zeljka.kutija@kadring.si

Željka je strokovnjakinja na področju poklicnega zdravja in varnosti. Bogate izkušnje ima pri pripravi podlag za izdelavo ocene tveganja z izjavo o varnosti in programov promocije zdravja pri delu. V podjetjih uspešno rešuje problematiko obvladovanja bolniške odsotnosti, presentizma, absentizma, delovnih nezgod ipd. Usposobljena je za notranjo presojevalko skladno z zahtevami serije standardov OHSAS 18001, ISO 9001 in ISO 14001. Je aktivna promotorka zdravja pri delu. Prav tako je mentorica za invalide, kjer uspešno rešuje problematiko prilagajanja delovnega mesta in dela delavcu z omejitvami. V času podiplomskega študija se je specializirala na področju prepoznavanja in obvladovanja stresa na delovnem mestu.

Nejc Juhart
Svetovalec za VZD

T: 02 / 84 53 902
M: 041 918 953
E-mail: nejc.juhart@kadring.si

Nejc deluje na področju varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima tudi potrdilo za notranje presojevalce sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Rad ima svoje delo, predvsem veliko svoje energije vloži v sodelovanje z zaposlenimi na delovnih mestih.

Anže Sotlar
Svetovalec za VZD in VPP


M: 031 333 987
E-mail: anze.sotlar@kadring.si

Anže je novi sodelavec na področje varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima tudi strokovni izpit iz področja varstva pred požarom in tečaj za pedagoško andragoška usposabljanja ter izpolnjuje vse pogoje kot zunanji strokovni delavec na področje VZD in VPP. V podjetje je prinesel bogate izkušnje na področju pregledov in preizkusov sredstev za delo in na področje varstva pred požarom. Rad ima svoje delo in svoje sodelavce. V prostem času se rad ukvarja z ekipnimi športi.

Polona Galun
Svetovalka za VZD

Polona je sodelavka na področju varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravju pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po opravljenem dodiplomskem študiju Tehniške varnosti si je svoje znanje želela še dodatno razširiti z magistrskim študijem Kemijskega inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Za namen uspešnega pedagoško-andragoškega dela na področju varnosti in zdravja pri delu je opravila Pedagoško-andragoško izobraževanje na Filozofski fakulteti v Mariboru. Zaveda se pomena pozitivne naravnanosti in zdravega načina življenja. Kot certificirana tuinologinja rada svetuje in pomaga ljudem tudi na tem področju. Stremi k stalnemu izobraževanju in pridobivanju novih znanj, ki pripomorejo k temu, da svoje delo uspešno opravlja.

Urška Kukovič Rajšp
Vodja projektov

T: 02 / 80 55 207
M: 040 602 491
E-mail: urska.kukovic@kadring.si

Urška Kukovič Rajšp, skrbi za pripravo in izvedbo projektov na področju razvoja človeških virov. Pripravlja razpisno dokumentacijo za prijavo projektov na javne razpise, sodeluje pri sestavi partnerstev za izvedbo večjih projektov in skrbi za doseganje ciljev in kazalnikov projektov. Vodi projektno pisarno Kompetenčnega centra za razvoj materialov KOC MAT 2.0 in projektno pisarno v okviru razvojno-raziskovalnega projekta MARTIN. Med njene najljubše projekte sodijo tudi tisti, namenjeni razvoju zaposlenih, starejših od 45 let. V skupini Impol se posveča predvsem usposabljanjem mentorjev in novozaposlenih ter področju razvoja kompetenc. Za stranke izvaja tudi delavnice na temo reševanja konfliktov, vodenja ter coachinge za izboljševanje komunikacije. Po študiju poslovnega komuniciranja se je najprej kalila kot novinarka pri poslovnem mediju, nato pa se je usmerila na kadrovsko področje. Je NLP praktik coach z mednarodno veljavnim certifikatom INLPTA in certificirana izvajalka SDI delavnic na vseh stopnjah.

Urša Lapajne
Pravna svetovalka

<--!T: 02 / 80 55 205–>
M: 041 326 889
E-mail: ursa.lapajne@kadring.si

Urša ima večletne izkušnje z iskanjem in s selekcijo kadra, ocenjevanjem kompetenc zaposlenih, analizo obstoječih znanj zaposlenih in posledično izdelavo načrtov izobraževanja za zaposlene, individualno obravnavo ključnih kadrov, pripravo splošnih aktov in sistemizacijo delovnih mest ter drugih del s področja delovnega prava. Izkušnje ima tudi s prijavami na javne razpise. Organizira in vodi predavanja s področja delovnega prava, komunikacije in motivacije.

Urša Zidanšek
Svetovalka za korporativno komuniciranje


M: 040 462 032
E-mail: ursa.zidansek@kadring.si

Urša se je po študiju marketinga usmerila v področje odnosov z javnostmi, kjer deluje predvsem na področju internega komuniciranja in oblikovanja učinkovitih gradiv komuniciranja in promocije. Poskrbi za idejno zasnovo komunikacijskega sredstva, pripravi učinkovito vsebino in grafično oblikuje izdelek. Prav tako ureja digitalne medije in skrbi za vodenje aktivnosti na socialnih omrežjih podjetij (facebook, LinkedIn, Instagram …). Posebej rada se loti organizacije dogodkov, pri čemer skrbi za celovito izvedbo od zasnove do zaključka dogodka.

Simona Kolar
Organizatorka poslovne podpore

T: 02 / 80 55 200
M: 031 346 768
E-mail: simona.kolar@kadring.si

Simona je v našem podjetju tako rekoč prvi stik s strankami in z zaposlenimi, za katere odlično skrbi. Organizira in koordinira stike s poslovnimi partnerji ter opravlja referentska dela. Odlično se znajde na področju pisarniškega menedžmenta, kot tudi pri vodenju raznih evidec, izpisovanju faktur, izpolnjevanju razpisne dokumentacije za sodelovanje v raznih projektih … Hkrati pa s svojim širokim znanjem nudi podporo vsem zaposlenim pri izvajanju administracije za vsa področja, saj se odlično znajde pri delu z ljudmi.

Maja Slatinek Kopše
Svetovalka za razvoj kompetenc

T: 02 / 84 53 906
M: 040 292 445
E-mail:maja.slatinek@kadring.si

Maja deluje na področju izobraževanj, kjer skrbi za pripravo in izvedbo usposabljanj, za koordinacijo priprav modelov kompetenc in za realizacijo planov usposabljanj. Sodeluje tudi pri projektih, kjer so njene ključne naloge izvedba usposabljanj in skrb za administrativno podporo izvajanju projektov. Izvaja tudi delavnice v sklopu programa vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne, kjer so njena pomembna prednost dobra pedagoško-andragoška znanja. Tudi sama se redno udeležuje seminarjev in predavanj, kjer nadgrajuje svoja znanja. Zaradi razvitega čuta za delo z ljudmi je uspešna pri komuniciranju, prav tako je vedno pripravljena priskočiti na pomoč, je zanesljiva in odgovorna.

Sara Hren
Organizatorka kadrovske evidence

M: 051 631 511
E-mail: sara.hren@kadring.si

Sara je sodelavka na kadrovskem področju, kjer skrbi za urejena delovna razmerja zaposlenih. Tekom podiplomskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti se je specializirala za področje managementa, organizacije in človeških virov. Sara ima bogate izkušnje z iskanjem in selekcijo kadra ter obvlada delo s področja razpisov, zaposlovanja, invalidske tematike, kadrovskih štipendij in pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce, sodeluje pa tudi pri pripravi splošnih aktov. Izvaja različne aktivnosti na področju razvoja kadrov, skrbi za pripravo modelov kompetenc in pripravo ter realizacijo planov usposabljanj. Prav tako deluje na področju internega komuniciranja in skrbi za vodenje aktivnosti na socialnih omrežjih. Rada ima izzive, svoje delo pa opravlja z veseljem, s pozitivnim pristopom in z željo po novih znanjih.

 

Mišela Gajser
Organizatorka kadrovske evidence

T: 02 / 84 53 905
M: 031 410 292
E-mail: misela.gajser@kadring.si

Mišela je sodelavka na področju registracije delovnega časa, kjer skrbi za izvajanje vse potrebne administracije na omenjenem področju. Prav tako nudi pomoč vsem uporabnikom KADRIS 4 v skupini IMPOL. Poskrbi, da so vsa izvedena usposabljanja temeljito in pravočasno vnesena v HRM 4.0. Prevzema tudi dela s področja šolske prakse in ureja vso potrebno dokumentacijo in registracijo za študente skupine Impol. Sodeluje tudi pri društvu za promocija zdravja, kjer ima skrb nad prodajo kopalnih kart  in drugih dejavnosti. Izvaja različne podporne aktivnosti pri vodenju našega lastnega izobraževalnega centra (pripravlja gradiva in skrbi za podporo predavateljem). Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in zanesljivostjo.

Mateja Hribernik
Svetovalka za razvoj kompetenc, VZD ter HACCP

T: 02 / 84 53 901
M: 051 311 283
E-mail: mateja.hribernik@kadring.si

Mateja je sodelavka na področju varnosti in zdravja pri delu ter na kadrovskem področju. Ima opravljen strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg del s področja varnosti in zdravja pri delu, prevzema tudi dela s področja reševanja in urejanja invalidske tematike, področje zaposlovanja in razpisov, kadrovske štipendije in šolske prakse ter vzpostavitve sistemov HACCP. Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in z željo po novih znanjih.

Alja Podlesnik
Pravna svetovalka

T: 02 / 84 53 911
M: 041 238 982
E-mail: alja.podlesnik@kadring.si

Alja je pravna svetovalka, ki deluje predvsem na področju delovnega prava. Študij prava na ljubljanski pravni fakulteti je tako na prvi kot na drugi stopnji zaključila v tujini v okviru študijske izmenjave, kar ji daje dodano vrednost in širino pravniškega razmišljanja. Skrbi za urejena delovna razmerja zaposlenih, pripravlja pravna mnenja in splošne akte delodajalca ter sodeluje pri različnih projektih razvoja zaposlenih. Redno se usposablja in dodatno izobražuje, pri svojem delu pa skrbi za skladnost poslovanja delodajalcev z veljavno zakonodajo. S svojim čutom za pravičnost predstavlja ravnovesje med interesi delavcev in delodajalcev. Aktivna je na področju delovnega prava in trenutno opravlja tudi sodniško pripravništvo v okviru usposabljanja za pristop na Pravniški državni izpit. Odlikujejo jo natančnost in strokovnost pri delu, nenehno iskanje boljših rešitev in optimizacije dela ter pozitiven pristop in želja po izzivih. Svoje delo opravlja odgovorno in z željo po novih znanjih iz različnih področij.

Majk Fideršek
Razvijalec poslovne analitike

Majk je sodelavec na področjih varnosti in zdravja pri delu, izobraževanj in na kadrovskem področju, kjer je skrbnik programa HRM 4.0. Opravljen ima strokovni izpit predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg del s področja varnosti in zdravja pri delu, prevzema tudi dela s področja računalniških tečajev in tečajev MS Office. Prav tako nudi podporo uporabnikom kadrovskega programa HRM 4.0. Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in z veliko željo po novih znanjih.

Enej Sajko
Razvijalec poslovne analitike

Enej je sodelavec na projektih na področju poslovne analitike. Skrbi za aplikacijo HRM 4.0 in optimizacijo ter oblikovanje spletnih strani. Prav tako izvaja tečaje Excela, tečaje MS Office-a in druge računalniške tečaje. Njegov pristop pri izvajanju izobraževanj temelji na dobri komunikaciji z udeleženci. Vsebine nenehno prilagaja ciljni skupini in išče načine, kako tematiko kar najbolje približati udeležencem in njihovemu procesu dela. Uspešno sodeluje pri vodenju in izvajanju različnih projektov. Ves čas išče možnosti, kako optimizirati in digitalizirati delovne procese ter jih tako poenostaviti in izboljšati njihovo učinkovitost. Je prilagodljiv, rad se uči novih stvari, trenutno se izpopolnjuje na področju poznavanja programskega jezika Python in obvladovanja baz podatkov z SQL.

Daša Levstik
Sodelavka za projektno delo
E-mail: dasa.levstik@kadring.si

Daša nudi administrativno podporo pri projektu KOC MAT 2.0, kjer sodeluje pri pripravi dokumentacije, organizaciji skupnih usposabljanj ter komunikaciji s partnerji. Njena izobrazba s pedagoškega področja in večletne izkušnje z delom z ljudmi, ji omogočajo, da kot predavateljica sodeluje pri izvedbi Vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne osebe. V času Tednov vseživljenjskega učenja organizira in izvaja delavnice za zainteresirano javnost. Pri projektu Temeljne poklicne kvalifikacije je zadolžena za pripravo dokumentacije in organizacijo delavnic.