O nas

Z odličnimi kadri do uspeha!

Kadring je edino specializirano kadrovsko podjetje v Sloveniji, ki z lastnimi strokovnjaki nudi celostne storitve na področju razvoja kadrov, korporativnega komuniciranja, delovnopravnega svetovanja ter varnosti in zdravja pri delu. Naša prednost so bogate izkušnje izvajanja storitev tako za proizvodna kot storitvena podjetja.

Naša prednost je ambiciozna in predana ekipa, ki poskrbi, da doseže cilje, ki jih zastavi z naročnikom.

Individualizirane rešitve in prilagajanje potrebam naročnikov so razlog, zakaj stranke z nami vztrajajo že več kot 20 let.

Veselimo se vašega odziva!

Kadring, kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o. o.

Sedež podjetja: Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica

Telefon: 02 80 55 200
E-pošta: info@kadring.si

Matična številka:
 5870941000
Davčna številka: SI40643778
TRR: SI56 0443 0000 0264 342


Delovni čas

Ponedeljek – Četrtek: 8.00 – 15.30
Petek: 8.00 – 13.00

Ekipa

Nina Potočnik
Direktorica

T: 02 / 80 55 209
M: 031 703 890
nina.potocnik@kadring.si

Nina je svojo kariero začela na področju odnosov z javnostmi, pri čemer se je specializirala za področje internega komuniciranja. Korporativna revija Metalurg je pod njenim uredništvom v letu 2014 prejela nagrado strokovne žirije za najboljši interni medij v Sloveniji. V času študija je ob komunikologiji vzporedno študirala tudi kadrovski menedžment in s tega področja razvija nove koncepte dela. Dodatno se strokovno izpopolnjuje tudi med doktorskim študijem na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti. Uspešno je sodelovala pri uvajanju razvoja kadrov v več podjetjih, s posebnim poudarkom na uvajanju ciljnega vodenja in drugih metod za povečevanje učinkovitosti podjetja ter z uvajanjem sistematičnega razvoja kariere zaposlenih.

Mag. Rebeka Tramšek
Vodja pravnega svetovanja

T: 02 / 80 55 203
M: 051 345 890
rebeka.tramsek@kadring.si

Rebeka je magistrica znanosti s pravniškim državnim izpitom. Bogate izkušnje na področju delovnega prava uporablja pri projektih vzpostavljanja notranjih pravil podjetij s pripravo vseh splošnih aktov delodajalca in podjetniških kolektivnih pogodb za naročnike iz različnih dejavnosti. Zaradi svojega občutka za delo z ljudmi uspešno rešuje težave, ki nastajajo na področju delovnih razmerij v podjetjih in vodi Informacijsko pisarno za preprečevanje mobinga, kamor se lahko obrnejo vsi, ki menijo, da se v njihovi delovni sredini pojavljajo težave s tem pojavom.

Metka Lešnik
Pravna svetovalka

T: 02 / 80 55 204
M: 051 428 489
metka.lesnik@kadring.si

Metka je pravna svetovalka, specializirana za svetovanje na področju delovnega prava in invalidske tematike. Pripravlja pravna mnenja in dokumente za delodajalce v zasebnem sektorju, sodeluje pri pripravi splošnih aktov delodajalcev, vodi invalidske postopke in skrbi za urejena delovna razmerja. Z rednimi usposabljanji in sodelovanjem na delovnem sodišču kot sodnica porotnica skrbi za pridobivanje novega znanja. Ukvarja se tudi s storitvami vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in brezposelne osebe. Usposobljena je za opravljanje koncesijske dejavnosti posredovanja dela in zaposlitve. Zaradi svoje natančnosti in marljivosti je uspešna pri pripravi dokumentacije za sodelovanje na različnih javnih razpisih in vodenju projektov.

Željka Kutija
Vodja PZV

T: 02 / 84 53 843
M: 041 822 838
zeljka.kutija@kadring.si

Željka je strokovnjakinja na področju poklicnega zdravja in varnosti. Bogate izkušnje ima pri pripravi podlag za izdelavo ocene tveganja z izjavo o varnosti in programov promocije zdravja pri delu. V podjetjih uspešno rešuje problematiko obvladovanja bolniške odsotnosti, presentizma, absentizma, delovnih nezgod ipd. Usposobljena je za notranjo presojevalko skladno z zahtevami serije standardov OHSAS 18001, ISO 9001 in ISO 14001. Je aktivna promotorka zdravja pri delu. Prav tako je mentorica za invalide, kjer uspešno rešuje problematiko prilagajanja delovnega mesta in dela delavcu z omejitvami. V času podiplomskega študija se je specializirala na področju prepoznavanja in obvladovanja stresa na delovnem mestu.

Nejc Juhart
Svetovalec za VZD

T: 02 / 84 53 902
M: 041 918 953
nejc.juhart@kadring.si

Nejc deluje na področju varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima tudi potrdilo za notranje presojevalce sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Rad ima svoje delo, predvsem veliko svoje energije vloži v sodelovanje z zaposlenimi na delovnih mestih.

Anže Sotlar
Svetovalec za VZD in VPP

T: 02 / 84 53 902
M: 031 333 987
anze.sotlar@kadring.si

Anže je novi sodelavec na področje varnosti in zdravja pri delu. Opravljen ima strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima tudi strokovni izpit iz področja varstva pred požarom in tečaj za pedagoško andragoška usposabljanja ter izpolnjuje vse pogoje kot zunanji strokovni delavec na področje VZD in VPP. V podjetje je prinesel bogate izkušnje na področju pregledov in preizkusov sredstev za delo in na področje varstva pred požarom. Rad ima svoje delo in svoje sodelavce. V prostem času se rad ukvarja z ekipnimi športi.

Urška Kukovič Rajšp
Vodja projektov

T: 02 / 80 55 207
M: 040 602 491
urska.kukovic@kadring.si

Urška je izkušnje s področja odnosov z javnostmi začela pridobivati že v času študija – predvsem na University of Miami, School of Communication, kjer je med drugim sodelovala pri pripravi PR kampanje za International AntiCounterfeiting Coalition. Po študiju se je kalila v ekipi časnika Finance, kjer je izkušnje pridobivala tudi kot pomočnica urednice strokovnega časopisa Medicina danes. Kasneje se je specializirala za pripravo projektov in pridobivanje evropskih sredstev za razvoj kadrov. Kot vsebinski vodja projekta sodeluje pri Kompetenčnem centru trgovine na debelo.

Urša Lapajne Geisler
Pravna svetovalka

T: 02 / 80 55 205
M: 041 326 889
ursa.lapajne@kadring.si

Urša ima večletne izkušnje z iskanjem in s selekcijo kadra, ocenjevanjem kompetenc zaposlenih, analizo obstoječih znanj zaposlenih in posledično izdelavo načrtov izobraževanja za zaposlene, individualno obravnavo ključnih kadrov, pripravo splošnih aktov in sistemizacijo delovnih mest ter drugih del s področja delovnega prava. Izkušnje ima tudi s prijavami na javne razpise. Organizira in vodi predavanja s področja delovnega prava, komunikacije in motivacije.

Urša Zidanšek
Svetovalka za korporativno komuniciranje

T: 02 / 80 55 208
M: 040 462 032
ursa.zidansek@kadring.si

Urša se je po študiju marketinga usmerila v področje odnosov z javnostmi, kjer deluje predvsem na področju internega komuniciranja in oblikovanja učinkovitih gradiv komuniciranja in promocije. Poskrbi za idejno zasnovo komunikacijskega sredstva, pripravi učinkovito vsebino in grafično oblikuje izdelek. Prav tako ureja digitalne medije in skrbi za vodenje aktivnosti na socialnih omrežjih podjetij (facebook, LinkedIn, Instagram …). Posebej rada se loti organizacije dogodkov, pri čemer skrbi za celovito izvedbo od zasnove do zaključka dogodka.

Simona Kolar
Organizatorka poslovne podpore

T: 02 / 80 55 200
M: 031 346 768
simona.kolar@kadring.si

Simona je v našem podjetju tako rekoč prvi stik s strankami in z zaposlenimi, za katere odlično skrbi. Organizira in koordinira stike s poslovnimi partnerji ter opravlja referentska dela. Odlično se znajde na področju pisarniškega menedžmenta, kot tudi pri vodenju raznih evidec, izpisovanju faktur, izpolnjevanju razpisne dokumentacije za sodelovanje v raznih projektih … Hkrati pa s svojim širokim znanjem nudi podporo vsem zaposlenim pri izvajanju administracije za vsa področja, saj se odlično znajde pri delu z ljudmi.

Sonja Justinek
Organizatorka

T: 02 / 84 53 905
sonja.justinek@kadring.si

Sonja ima dolgoletne izkušnje pri registraciji delovnega časa in izvajanju vse potrebne administracije na tem področju. Pri svojem delu se usmerja v pripravo raznih analiz glede potnih stroškov, nadur in registracije. Prav tako pa že več let opravlja razna administrativna dela za svete delavcev in sindikat. Nudi učinkovito podporo strankam ter izvaja različne podporne aktivnosti pri vodenju našega lastnega izobraževalnega centra (pripravlja gradiva in skrbi za podporo predavateljem).

Katja Žmaher
Organizatorka kadrovske evidence

T: 02 / 84 53 911
M: 051 383 456
katja.zmaher@kadring.si

Katja deluje na pravnem področju. Ukvarja se s pripravo splošnih aktov in sistemizacijo delovnih mest ter z drugimi deli s področja delovnega prava. Redno spremlja zakonodajo in se izpopolnjuje na svojem področju. Odlikujejo jo komunikativnost, doslednost ter samoiniciativnost kar uspešno uporablja tudi pri storitvah vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne osebe.

Maja Slatinek Kopše
Svetovalka za razvoj kompetenc

T: 02 / 84 53 906
M: 040 292 445
maja.slatinek@kadring.si

Maja deluje na področju izobraževanj, kjer skrbi za pripravo in izvedbo usposabljanj, za koordinacijo priprav modelov kompetenc in za realizacijo planov usposabljanj. Sodeluje tudi pri projektih, kjer so njene ključne naloge izvedba usposabljanj in skrb za administrativno podporo izvajanju projektov. Izvaja tudi delavnice v sklopu programa vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne, kjer so njena pomembna prednost dobra pedagoško-andragoška znanja. Tudi sama se redno udeležuje seminarjev in predavanj, kjer nadgrajuje svoja znanja. Zaradi razvitega čuta za delo z ljudmi je uspešna pri komuniciranju, prav tako je vedno pripravljena priskočiti na pomoč, je zanesljiva in odgovorna.

Mišela Gajser
Organizatorka izobraževanj

T: 02 / 84 53 905
M: 031 410 292
misela.gajser@kadring.si

Mišela je sodelavka na področju registracije delovnega časa, kjer skrbi za izvajanje vse potrebne administracije na omenjenem področju. Prav tako nudi pomoč vsem uporabnikom KADRIS 4 v skupini IMPOL. Poskrbi, da so vsa izvedena usposabljanja temeljito in pravočasno vnesena v HRM 4.0. Prevzema tudi dela s področja šolske prakse in ureja vso potrebno dokumentacijo in registracijo za študente skupine Impol. Sodeluje tudi pri društvu za promocija zdravja, kjer ima skrb nad prodajo kopalnih kart  in drugih dejavnosti. Izvaja različne podporne aktivnosti pri vodenju našega lastnega izobraževalnega centra (pripravlja gradiva in skrbi za podporo predavateljem). Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in zanesljivostjo.

Mateja Hribernik
Vodja kadrovske pisarne in svetovalka za VZD ter HACCP

T: 02 / 84 53 901
M: 051 311 283
mateja.hribernik@kadring.si

Mateja je sodelavka na področju varnosti in zdravja pri delu ter na kadrovskem področju. Ima opravljen strokovni izpit, predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg del s področja varnosti in zdravja pri delu, prevzema tudi dela s področja reševanja in urejanja invalidske tematike, področje zaposlovanja in razpisov, kadrovske štipendije in šolske prakse ter vzpostavitve sistemov HACCP. Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in z željo po novih znanjih.

Majk Fideršek
Razvijalec poslovne analitike

 

Majk je sodelavec na področjih varnosti in zdravja pri delu, izobraževanj in na kadrovskem področju, kjer je skrbnik programa HRM 4.0. Opravljen ima strokovni izpit predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg del s področja varnosti in zdravja pri delu, prevzema tudi dela s področja računalniških tečajev in tečajev MS Office. Prav tako nudi podporo uporabnikom kadrovskega programa HRM 4.0. Svoje delo opravlja z veseljem, pozitivnim pristopom in z veliko željo po novih znanjih.

Enej Sajko
Sodelavec za projektno delo

 

Enej je sodelavec na projektih in izobraževanjih. Skrbi za optimizacijo in oblikovanje spletnih strani. Prav tako izvaja tečaje Excela, tečaje MS Office-a in druge računalniške tečaje. Njegov pristop pri izvajanju izobraževanj temelji na dobri komunikaciji z udeleženci. Vsebine nenehno prilagaja ciljni skupini in išče načine, kako tematiko kar najbolje približati udeležencem in njihovemu procesu dela. Uspešno sodeluje pri vodenju in izvajanju različnih projektov. Ves čas išče možnosti, kako optimizirati in digitalizirati delovne procese ter jih tako poenostaviti in izboljšati njihovo učinkovitost. Je prilagodljiv, rad se uči novih stvari, trenutno se izpopolnjuje na področju programskega jezika in obvladovanja baz podatkov.

Daša Levstik
Sodelavka za projektno delo

Daša nudi administrativno podporo pri projektu KOC MAT 2.0, kjer sodeluje pri pripravi dokumentacije, organizaciji skupnih usposabljanj ter komunikaciji s partnerji. Njena izobrazba s pedagoškega področja in večletne izkušnje z delom z ljudmi, ji omogočajo, da kot predavateljica sodeluje pri izvedbi Vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne osebe. V času Tednov vseživljenjskega učenja organizira in izvaja delavnice za zainteresirano javnost. Pri projektu Temeljne poklicne kvalifikacije je zadolžena za pripravo dokumentacije in organizacijo delavnic.