Inovacije

Prijava koristnega predloga

Spodbudite zaposlene k nenehnemu iskanju izboljšav procesov in jim olajšate postopek prijave koristnih predlogov. Pri postopku izberete splošen tip predloga, dejanski datum predloga. Na voljo imate tudi podrobnejši opis KP, ocenjeno vrednost predloga, v kateri podate oceno koliko bo podjetje/organizacija s tem predlogom prihranila ali povečala dobiček ter kako se bo nagrada porazdelila med predlagatelji.

Dodajanje priponke

Ko zaposleni v aplikaciji HRM 4.0 potrdi koristni predlog, ki ga je podal lahko v samem koristnem predlogu doda priponko. Zaposleni lahko dodajo Excel tabele, Word opise, Autocad načrte in druge datoteke, ki jih imamo shranjene na računalniku.

Obravnava in pregled izvedenih koristnih predlogov

Ob vpisu koristnega predloga se za koristni predlog samodejno določi komisija, ki bo odločala o sprejetju koristnega predloga. Komisija je določena na organizacijski enoti. Vsak od članov komisije poda svojo odločitev, oceno in morebitne pomanjkljivosti predloga. Prav tako lahko določi datum za odpravo pomanjkljivosti. Ob potrditvi koristnega predloga se doda tudi predvidena realizacija, dejanska realizacija in odgovorne osebe za realizacijo. Na koristnem predlogu se lahko dodelijo aktivnosti, ki jih morajo določeni zaposleni narediti v določenem roku.

Pregled koristnih predlogov

Pregled koristnih predlogov v aplikaciji HRM 4.0 ima omogočene filtre, hitro potrjevanje koristnih predlogov, prav tako pa so zavedeni vsi pomembni podatki, ki nas zanimajo.