Usposabljanja

E - prijava na usposabljanje

Vnos usposabljanja v aplikaciji HRM 4.0 je zelo enostaven. Za usposabljanja lahko nastavimo tip usposabljanj, ki jih bomo izvajali v podjetju. Pri usposabljanju izpolnimo podatke o nazivu usposabljanja, kompetenci, ki se bo pridobila, datumu in uri usposabljanja, izvajalcu, lokaciji in udeležencih. Prav tako imamo na voljo dodatna polja, ki so nam v pomoč pri pregledu podatkov in pri izpisu potrdil ter vabil. E – prijava na usposabljanje je omogočena tako zaposlenemu, vodji in kadrovski pisarni. Sistem loči tudi med prijavo na usposabljanje ter potrditvijo udeležbe. Seveda pa lahko na usposabljanje dodamo omejitev, kdo se lahko prijavi na usposabljanje in komu, usposabljanje ne bo vidno.

Generiranje vabil na usposabljanja

Generiranje vabil je enostavno in hitro. Do priprave vabila nas loči le nekaj klikov. Sistem omogoča masovno tiskanje vabil, zbiranje ročnih prijav in posamično tiskanje vabil. Prav tako imamo v sistemu omogočeno tiskanje liste prisotnosti za določeno usposabljanje.

Generiranje potrdil za udeležence

Ob zaključku usposabljanja moramo usposabljanje tudi zaključiti in oceniti udeležence ali so usposabljanje opravili. Ocena usposabljanja je odvisna od kompetence katero smo izbrali in mere s katero ocenjujemo kompetenco. Za zakonska usposabljanja lahko nastavimo veljavnost usposabljanja. Veljavnost usposabljanj se samodejno poveže z osebo, s pregledom za vodje in ostalimi moduli v sistemu.

Opozarjanje na potek veljavnosti usposabljanj

Aplikacija nas obvešča katera usposabljanja oziroma kompetence bodo v naslednjih dneh potekle. Sistem omogoča, da nastavimo obveščanje preko e-pošte, prav tako pa nas sistem obvešča v pregledu usposabljanj.

Pregled nad usposobljenostjo zaposlenih

Usposabljanja so neposredno povezana z osebami, kompetencami in matrikami kompetenc. Uspešno opravljeno usposabljanje se samodejno poveže z analizo ustreznosti kompetenc in matrikami kompetenc.