Delodajalci morajo z meritvami delovnega okolja v delovnih in pomožnih prostorih ugotavljati toplotno okolje, ustreznost naravne in umetne osvetljenosti in emisije hrupa. Delodajalec je dolžan zagotavljati periodične meritve delovnega okolja.

Osnovna dolžnost delodajalca je, da zagotovi ustrezno delovno okolje, ki ne predstavlja nepotrebnih tveganj za zaposlene. Poleg tega ustrezno delovno okolje za delodajalca pomeni, da se zaposleni na delovnem mestu dobro počutijo, s tem se zvišuje učinkovitost, zmanjšuje tveganje za nezgode, itd.

Toplotno udobje

Temperatura zraka mora biti v delovnih prostorih med delovnim časom ustrezna potrebam delavcev glede na naravo dela in njihove fizične obremenitve pri delu.

 • Meritve temperature zraka
 • Meritve temperature toplotnega sevanja
 • Meritve hitrosti pretoka zraka
 • Meritve relativne vlažnosti
 • Določanje kazalnikov PMV in PPD
 • Izračun kazalnikov dela na vročem (WBGT)
 • Izračun kazalnikov dela na mrazu (IREQ),
 • Izračun stopnje obremenitve (SO)

Meritve osvetljenosti

Primerna osvetljenost delovnega mesta je ključna za doseganje delovne učinkovitosti in kakovosti opravljenega dela. Neustrezna delovna svetloba lahko delavcu povzroča utrujenost, slabost glavobole ipd. Posledično se lahko zaradi neustrezne delovne svetlobe poveča bolniška odsotnost zaposlenih in se slabša produktivnost.

 • Meritve osvetljenosti na delovnem mestu (naravna in umetna svetloba)

Meritve hrupa

Najpogostejše težave, ki jih lahko povzroči izpostavljenost hrupu na delovnem mestu so:

 • Okvara sluha
 • Stres
 • Povečano tveganje za nezgode pri delu

Glasen zvok slabo vpliva na varnost in zdravje delavca, zato so nujne redne meritve hrupa in ustrezne prilagoditve delovnih mest za zaposlene.

 • Meritve škodljivega hrupa na delovnem mestu