TVU

Učimo se vse življenje

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je vseslovenska promocija izobraževanja in učenja, ki poteka vsako leto maja in junija. V projektu, ki ga vodi in koordinira Andragoški center Slovenije, vsako leto sodelujemo pri organizaciji brezplačnih dogodkov, ki se jih udeležujejo vse generacije – otroci, mladostniki, odrasli in starejši.

Kadring v projektu TVU sodeluje že skoraj od začetka!

Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana “Slovenija, učeča se dežela”. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Program 2019

Kadring je letos pripravil različne prireditve, ki bodo potekale od 28. maja, do 6. junija in so za vse udeležence brezplačne.

Za vas pripravljamo:

  • Dan odprtih vrat Središča za samostojno učenje (SSU), 28. 5. 2019 od 8.00 do 14.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
  • Spoznajmo MS Word, 30. 5. 2019 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
  • Spoznajmo MS Excel, 3. 6. 2019 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
  • Socialna omrežja – okno v svet, 5. 6. 2019 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistric, SSU
  • Kreativni življenjepis, 6. 6. 2019 od 10.00 do 13.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica

Več informacij: 031 341 007, e-pošta: dasa.levstik@kadring.si.

Več informacij o tednu vseživljenjskega učenja je na voljo na uradni spletni strani TVU.

Program 2018

Kadring je letos pripravil 5 različnih prireditev, ki bodo potekale od 14. maja in so za vse udeležence brezplačne.

  • Dan odprtih vrat SSU, 14. 5. 2018 od 8.00 do 15.30, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
  • Kreativni življenjepis, 15. 5. 2018 od 12.30 do 15.30, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
  • Zaposlovanje tujcev, 16. 5. 2018 od 8.00 do 12.00 (odprti telefon: Katja Žmaher, uni. dipl. pravnica, 02/80 55 205)
  • Učinkoviti načini iskanja zaposlitve, 17. 5. 2018 od 8.00 do 12.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica
  • Svetovni splet – okno v svet, 4. 6. 2018 od 8.00 do 11.00, Kadring, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica

Več informacij o dogodkih lahko prejmete od koordinatorke aktivnosti v sklopu TVU Metke Lešnik: metka.lesnik@kadring.si