Sistem HACCP

Program je namenjen zaposlenim, starejšim od 45 let, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z izvajanjem zahtev in postopkov sistema HACCP.

Brezplačen program za uporabo načel HACCP sistema

 

Sistemi HACCP so koristen pripomoček, s katerimi nosilci živilske dejavnosti nadzorujejo dejavnike tveganja za varnost živil, z dejavniki tveganja in načeli HACCP pa morajo biti seznanjeni tudi njihovi zaposleni.

Komu je tečaj namenjen?


Odraslim, starejšim od 45 let z V. ali nižjo izobrazbo, in se pri svojem delu srečujejo z izvajanjem zahtev in postopkov sistema HACCP, kar pomeni da so zaposleni v obratih in podjetjih, kjer vsakodnevno prihajajo v stik z živili ter tistim odraslim, trenutno brezposelnim, ki imajo možnost, da se v tovrstnih obratih ali podjetjih v prihodnje zaposlijo

Potrebna predznanja?


Lahko ste popolni začetnik. Za uspešno sodelovanje, ni potrebno nobeno predznanje, le dobra volja in želja po učenju

Trajanje usposabljanja:


40 pedagoških ur, ki se razdeli na ustrezno število terminov

Brezplačna izobraževanja za odrasle

Namen programa je usposobiti odgovorne osebe za notranji nadzor, vodje delovnih procesov in zaposlene, ki delajo z živili ter jim s pomočjo poglobljenega in ciljno usmerjenega izobraževanja olajšati delo v različnih obratih.

Namen izvajanja programa usposabljanja za uporabo načel HACCP sistema je dvigniti vedenje in usposobljenost zaposlenih, da bodo v svoje delo neprenehoma z visoko stopnjo zavedanja vključevali načela HACCP sistema ter dobro poznali zakonodajo, da do tovrstnih kršitev ne bi prihajalo pogosto.

Kaj boste pridobili s tečajem?

 • Spoznali boste osnovna načela HACCP sistema.

 • Spoznali boste smernice pri delu z živili in njihova uporaba.

 • Spoznali boste kako se vodi dokumentacija in evidenca po sistemu HACCP

 • Znali boste izvajati monitoring.

 • Znali boste določiti kritične kontrolne točke itd.

 

Projekt temeljne poklicne kompetence se je uspešno zaključil s koncem leta 2022.

Več o vsebini programa:

PROGAM

 • Področje in zakonska osnova;
 • Namen smernic in njihova uporaba;
 • Odgovornost nosilca živilske dejavnosti za varnost živil ter politika varnih živil;
 • Splošni higienski in tehnični pogoji v živilskih obartih;
 • Operativni higienski in tehnični pogoji v živilskih obratih;
 • Analiza dejavnikov tveganj;
 • Določanje kritičnih kontrolnih točk;
 • Kritične mejne vrednosti na kritičnih kontrolnih točkah;
 • Monitoring (postopki spremljanja na kritičnih kontrolnih točkah);
 • Korektivni ukrepi;
 • Postopki preverjanja delovanja HACCP sistema;
 • Vodenje dokumentacije in evidence;

 

20 % vsebin programa se lahko prilagaja glede na ciljno skupine in potrebe udeležencev, ki se vključijo v program.