Prijavnica za tečaj računalništva

Prijavnica


Prijava mora biti narejena vsaj 1 delovni dan pred pričetkom usposabljanja

Vpišite podjetje, kjer boste uporabljali pridobljena znanja (v primeru, da se želite usposabljanja udeležiti kot fizična oseba, vpišite FIZIČNA OSEBA.
Zapišite koliko ljudi se bo udeležilo tečaja?
Vpišite v primeru, da ste samoplačnik in želite, da vam na ta naslov pošljemo račun.