Delovno pravo

Zaposlitev za krajši delovni čas – kaj prinese?

Vse pogosteje se tudi v našem okolju sklepajo pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega (manj kot 40 ur na teden). Razlogi za takšno odločitev delodajalcev so različni: dejanska potreba po delu v krajšem delovnem času ali želja po večji učinkovitosti zaposlenega, ki ni prisoten na delu polni delovni čas.

Preberite več

Veste koliko regresa pripada vašim zaposlenim?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013) v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Preberite več