Kdaj zaposleni prejmejo regres za letni dopust?

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače (konkretna višina je opredeljena v dejavnosti, s katero se ukvarja delodajalec). Regres mora delodajalec delavcu izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu, lahko pa ga seveda izplača tudi prej. Ob izplačilu regresa se obračuna akontacija dohodnine. Prispevki za socialno varnost se pri regresu, ki je nižji od 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v RS, ne obračunajo in ne plačajo.

Delavec, ki ima pravico do celotnega dopusta, ima pravico tudi do celotnega regresa za letni dopust. Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu le-to preneha med koledarskim letom, ima pravico do sorazmernega dela letnega dopusta in posledično ima pravico tudi do zgolj sorazmernega dela regresa. Sorazmerni del dopusta in regresa pripada delavcu glede na število mesecev zaposlitve.

Delavci, ki delajo krajši delovni čas od polnega, imajo pravico do sorazmernega dela regresa glede na trajanje delovnega časa. Izjema so delavci, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (delna invalidska upokojitve), predpisi o zdravstvenem zavarovanju (bolniški stalež) ali predpisi o starševskem dopustu (starševski dopust).

Metka Lešnik
Pravna svetovalka