Koliko dni dopusta minimalno pripada zaposlenemu?

Minimalni dopust v koledarskem letu znaša štiri tedne

V posameznem koledarskem letu znaša celotni minimalni letni dopust po zakonu o delovnih razmerjih najmanj štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.

Preračun minimalnega dopusta

Ker imajo delavci različno razporeditev delovnih dni v tednu, zakon določa, da je od tega odvisno tudi minimalno število dni letnega dopusta. Minimalno trajanje dopusta se preračuna po številu delovnih dni v delovnem tednu, ki po razporedu delovnega časa velja za posameznega delavca. Tako ima delavec, ki ima razporejeno delo na štiri delovne dni na teden, minimalno 16 dni (4 x 4 dni) dopusta, delavec s petdnevnim delovnim tednom ima minimalno 20 dni (4 x 5 dni) dopusta in delavec s šestdnevnim delovnim tednom ima najmanj 24 dni (4 x 6 dni) letnega dopusta.

Neenakomerna razporeditev delovnega časa

V primerih, ko ima delavec neenakomerno razporeditev delovnega časa (dela npr. en teden 5 delovnih dni, drugi teden pa 4), zakon ne določa natančnejših pravil za preračun pripadajočih dni dopusta. Praviloma se v takem primeru upošteva povprečna razporeditev števila delovnih dni na teden v določenem časovnem obdobju. Letni dopust se za posameznika sicer izračuna tako, da se najprej opredeli minimalno število dni letnega dopusta, nato se prištevajo dodatni dnevi glede na kriterije, ki jih določa delovna zakonodaja ali veljavne kolektivne pogodbe.

Dodatni dnevi letnega dopusta

Že po ZDR-1 pripadajo poleg minimalnega števila dni letnega dopusta delavcu dodatni dnevi letnega dopusta, in sicer dodaten dan letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let, in 3 dni dopusta, če je oseba starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro ali delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo skladno s predpisi, ki urejajo družinske prejemke. Drugi dodatni dnevi so odvisni od tega, ali jih vsebuje kolektivna pogodba dejavnosti, ki zavezuje delodajalca, ali pa interni akti delodajalca.

Uredite področje s pravilnikom

Podrobnejša pravila glede dopustov (skladno z delovnopravno zakonodajo in morebitnimi kolektivnimi pogodbami) lahko delodajalci oblikujete sami. Za lažje delo se priporoča, da v podjetju področje uredite s Pravilnikom o letnem dopustu in drugih odsotnostih z dela. Pustite svoje kontaktne podatke tukaj in naši pravniki vam bodo z veseljem svetovali glede sestave pravilnika in ureditve področja koriščenja dopustov.

Rebeka Tramšek
Pravna svetovalka