Delovno pravo

Vlada je sprejela Protikoronski paket 2

Namen ukrepa za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu je zagotoviti potrebno likvidnost slovenskemu gospodarstvu za omilitev posledic COVID-19 in preprečiti hujšo gospodarsko škodo, in sicer z bančnimi krediti, zavarovanimi s poroštvom Republike Slovenije, ki z namenom varovanja finančne stabilnosti zagotovi ustrezno pokritje kreditnega tveganja bank. Uvaja se interventni ukrep poroštva Republike Slovenije bankam ali hranilnicam, ki … Continued

Preberite več

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

V soboto, 28. 3. 2020, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št.36/2020, objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki začne veljati naslednji dan po objavi. Zakon omogoča, med drugim, tudi delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim, ki so na čakanju na delo na domu in povračilo nadomestila plače zaposlenim … Continued

Preberite več

V letu 2020 bodo vsi starši spremljali prvošolčke na prvi šolski dan

27.12.2019 je bil v Uradnem listu št. 81/19 objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B), ki začne veljati 11.1.2020. Od takrat dalje ima vsak delavec pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.

Preberite več

S 1. februarjem delodajalci do bolniških listov po elektronski pošti

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravlja elektronsko rešitev, ki bo predvidoma od 1. 1. 2020 na voljo na portalu SPOT (eVEM) in bo delodajalcem omogočala pregled in prenos eBOL-ov za njihove zaposlene. S 1. 2. 2020 pa se bolniški listi pri zdravnikih ne bodo več … Continued

Preberite več

Spremembe M obrazcev

9. novembra, 2019

S 1. 12. 2019 se bo pričel uporabljati nov Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Pravilnik o M obrazcih; UL RS, št. 55/2019 in 57/2019-popr.). Pravilnik sicer ne prinaša bistvenih novosti, nekaj sprememb pa vendarle bo. Po novem se v … Continued

Preberite več

Kakšen je postopek odpovedi pogodbe v primeru, da delavec konstantno krši svoje obveznosti?

V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi). Najpogosteje se delodajalci odločijo v takšnem primeru za redno odpoved pogodbe o … Continued

Preberite več

Panika … inšpektor na obisku

23. oktobra, 2019

Potne dlani, pospešeno dihanje, begajoč pogled … Zveni znano? Na vratih ste ravnokar zagledali inšpektorja za delo. Zakaj je prišel ravno danes? Imamo »gužvo«.

Preberite več

Koliko dni dopusta minimalno pripada zaposlenemu?

V posameznem koledarskem letu znaša celotni minimalni letni dopust po zakonu o delovnih razmerjih najmanj štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.

Preberite več

Kdaj zaposleni prejmejo regres za letni dopust?

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače (konkretna višina je opredeljena v dejavnosti, s katero se ukvarja delodajalec). Regres mora delodajalec delavcu izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu, lahko pa ga seveda izplača tudi prej. Ob izplačilu regresa se obračuna akontacija dohodnine. … Continued

Preberite več

Kako pridobiti dovoljenje za zaposlitev hrvaškega državljana?

1. Delodajalec mora podati vlogo za dovoljenje za zaposlitev (obr. TUJ-HR) na ZRSZ. V vlogi je med drugim potrebno opredeliti čas trajanja predvidene zaposlitve državljana Hrvaške, ki ne sme biti daljši od enega leta.

Preberite več