Panika … inšpektor na obisku

Potne dlani, pospešeno dihanje, begajoč pogled …

Zveni znano?

Na vratih ste ravnokar zagledali inšpektorja za delo.

Zakaj je prišel ravno danes? Imamo »gužvo«.

Kaj smo že nazadnje delali na tem področju?

Pa saj imamo menda vse urejeno.

Tako so mi rekli. Pa je to res?

Ker kot se vedno pogovarjamo: »Če bo želel kaj najti, bo našel!«.

Gremo lepo po vrsti.

Pred začetkom nadzora se mora inšpektor izkazati s službeno kartico (tista, ki jo ima za vstop v knjižnico, ne velja).

V primeru, da naleti na fizični odpor ali če odpor pričakuje (če stojite pripravljeni z boksarskimi rokavicami v stilu Dejana Zavca), lahko seveda zahteva pomoč policije.

Kakšna pooblastila ima inšpektor za delo oziroma kaj mu moram pokazati ali predati?

Inšpektor za delo lahko pri delodajalcu, ne glede na to, ali je to fizična ali pravna oseba, med drugim tudi naslednje: pregleda prostore, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, poslovne knjige, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente…, pregleda poslovanje in dokumentacijo – pregleda lahko poslovne knjige, pogodbe, listine, poslovanje, dokumentacijo, ki se hrani na elektronskem mediju in zahteva izdelavo njene verodostojne pisne oblike …, brezplačno lahko vzame vzorce blaga, materiala in opreme ter opravi preiskave vzetih vzorcev, zasliši lahko zaposlene in priče …

In katere dokumente moram kot delodajalec imeti?

Kontrolno listo dokumentov sestavljajo:

  • personalna mapa zaposlenega,
  • področje varnosti in zdravja pri delu,
  • ostali dokumenti.

 

 

In kako lahko inšpektor ukrepa v primeru kršitev?

Inšpektor ima pravico, da odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, določi pa tudi rok za odpravo le teh; izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških, poda lahko kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, sprejem ukrepov lahko predlaga tudi pristojnemu organu, odredi lahko tudi druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je pooblaščen. V primeru, da ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, pristojnemu organu predlaga njen odvzem.

Če ugotovi kršitev zakona ali predpisa, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, sam ugotovi dejansko stanje, sestavi zapisnik in ga skupaj s predlogom za ukrepanjeposreduje pristojni inšpekciji. Zakon predvideva tudi posebne ukrepe inšpektorjev, med drugimi so to začasna prepoved opravljanja dejavnosti, odvzem predmetov, dokumentacije ter ukrepi povezane s prepovedjo opravljanja dejavnosti in ukrepe za varovanje pravic drugih oseb.

Kot zanimivost….

In še nekaj o denarju: višina glob se vrti med 750 in 20.000 euri. Popolnoma nepotreben strošek, saj vam lahko pomagamo urediti vse potrebno, da bo obisk inšpektorja za delo pri vas potekal mirno, morda ga boste celo veseli, ko bo prišel. Potne roke, pospešeno dihanje in begajoč pogled, pa bodo le še oddaljen spomin.

Omislite si učinkovito programsko opremo

V podjetju Kadring, d. o. o., smo razvili programsko aplikacijo HRM 4.0, s katero želimo vsakemu podjetju poenostaviti urejanje kadrovskih evidenc za zaposlene. S tem, ko program “razmišlja” namesto nas (na primer o rokih za redna zakonska usposabljanja, ki se jih zaposleni morajo udeležiti, na enem mestu imamo zbrane vse podatke o zaposlenem, program nudi pomoč pri vodenju in dodeljevanju stimulacij …) nam olajša delo, prihrani čas in omogoča boljše obvladovanje kadrovske funkcije.

Urša Lapajne Geisler
Kadrovska svetovalka