V letu 2020 bodo vsi starši spremljali prvošolčke na prvi šolski dan

27.12.2019 je bil v Uradnem listu št. 81/19 objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B), ki začne veljati 11.1.2020. Od takrat dalje ima vsak delavec pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.

Rebeka Tramšek
Pravna svetovalka