Zakaj izbrati outsourcing kadrovske funkcije?

Outsourcing različnih strokovnjakov je postal realnost novodobnih podjetij, saj s svojo prilagodljivostjo in racionalizacijo stroškov podjetjem prinaša mnoge ugodnosti. Če so se podjetja za outsourcing nekoč odločala zato, da bi izboljšala svoje delovanje, danes med ključnimi razlogi najdemo vse težje sledenje hitremu napredku in spremembam na strokovnih področjih in v zakonodaji.

Vse pogosteje se podjetja odločajo za sodelovanje z zunanjo kadrovsko službo, ki nudi storitve predvsem malim in srednje velikim podjetjem, kjer bi zaposlitev strokovnjaka predstavljala nesorazmeren strošek.

Outsourcing kadrov je pogodbeni prenos odgovornosti za izvajanje dejavnosti kadrovske službe na tretjo stranko. Organizacija lahko sodeluje z vašim internim oddelkom za kadrovske zadeve, ali pa najamete njen tim za izvajanje celotne kadrovske funkcije. Outsourcing vas bo razbremenil nalog, katere bo neodvisni sodelavec ali podjetje zlahka opravilo. Delo boste predali nekomu, ki je na tem področju bolj izkušen in hkrati privarčevali pri zaposlitvi lastnega HR kadra.

Specializirano podjetje za upravljanje s kadri vašemu podjetju omogoči usmeritev na njegovo osnovno dejavnost. Outsourcing vam pomaga racionalizirati poslovanje ter prihrani čas in denar.

Vi in zunanja kadrovska služba delujeta kot skupna delodajalca. Vi imate nadzor nad odločitvami o zaposlovanju, zunanja kadrovska služba pa bo prevzela velik del vsakodnevnega dela z zaposlovanjem. Zunanji kadrovik bo skrbel za administracijo ter poskrbel, da ravnate z zaposlenimi skladno z zakonom. Poskrbel bo za sklenitev in odpoved delovnega razmerja, pripravo in izvajanje splošnih aktov, sistemizacijo delovnih mest, ugotavljanje talentov, izobraževanje in usposabljanje kadrov ter varstvo in zdravje pri delu.

Ob sklenitvi pogodbe z zunanjim izvajalcem ne pozabite določiti, za kaj bo le-ta odgovoren in omogočite svojim zaposlenim osebni stik z njim, saj boste le tako pridobili zaupanje svojih zaposlenih do zunanjega sodelavca. Tako se lahko na primer dogovorite za osebni obisk podjetja enkrat tedensko.

Ob koncu naj vas opozorimo še na pomembnost razlikovanja med najemom zunanje kadrovske službe in kadrovske agencije – v drugem primeru imate manj besede pri izbiri kandidatov, katere agencije napotijo na delo v vaše podjetje. Agencija je odgovorna za vse kadrovske naloge, povezane z zaposlovanjem kadrov. Z zunanjo kadrovsko službo ohranjate več nadzora nad temi vidiki, saj sodeluje z vami, da bi našli in obdržali absolutno najboljše ljudi za vašo ekipo.

Urška Kukovič Rajšp
Vodja projektov, razvoj zaposlenih in usposabljanje